Waterwingebied in Lemselo (Ov.). - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Extra aandacht voor gewasbescherming in waterwingebieden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil een betere naleving van regels voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor grondwaterbeschermingsgebieden gelden strengere eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Uit eerder onderzoek bleek dat het nalevingsniveau van de strengere regels op zo’n 50% lag. Gebruikers gaven toen aan dat zij niet goed op de hoogte waren van de wettelijke restricties aan het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden. Lang niet alle gewasbeschermingsmiddelen zijn hier toegelaten en daarnaast zijn er gewasbeschermingsmiddelen die alleen in een bepaalde periode gebruikt mogen worden. De beperkingen zijn opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Deze staan op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel.

Boete bij overtreding

Bij overtredingen volgt een boete van € 1.500. Overtreders kunnen daarnaast ook gekort worden op hun toeslagrechten.

Zo’n 2.100 gebruikers van grond in grondwaterbeschermingsgebieden krijgen een mail van de NVWA om de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden onder de aandacht te brengen.

Beheer
WP Admin