Nieuw-Zeelandse landbouwminister Nathan Guy. RundveeAchtergrond

‘Export ruggengraat van economie Nieuw-Zeeland’

Nieuw-Zeeland kent geen landbouwsubsidies. Wel treedt de overheid faciliterend op, bijvoorbeeld met het sluiten van nieuwe handelsverdragen.

De Nieuw-Zeelandse zuivelindustrie is verreweg de grootste en belangrijkste sector van het land. Met €11 miljard neemt zuivel bijna de helft van de exportwaarde van de landbouwsector voor zijn rekening. 95% van de zuivel gaat de grens over, waardoor de Nieuw-Zeelandse melkveehouders geheel afhankelijk zijn van de wereldmarkt. Dat maakt de sector aan de ene kant kwetsbaar, maar aan de andere kant ook sterk. “Onze boeren weten hoe ze moeten omgaan met schommelingen in de wereldmarkt: innoveren en aanpassen zijn daarbij sleutelwoorden”, zegt landbouwminister Nathan Guy.

Nieuw-Zeeland kent geen landbouwsubsidies. Worden melkveehouders helemaal niet ondersteund?

“We investeren in onderzoek, creëren banen en zoeken nieuwe handelswegen. Zo hebben we onlangs het handelsverdrag met China ondertekend en ligt het Trans Pacific Partnershipverdrag (TPP) op de onderhandelingstafel. Dat zorgt ervoor dat we 800 miljoen consumenten erbij krijgen. Een enorme kans voor ons land en dus ook voor de sector. Export is de ruggengraat van de Nieuw-Zeelandse economie en we willen dat in 2025 van €20 miljard naar €40 miljard hebben verdubbeld.”

Toch was en is er veel protest tegen het TTP-verdrag. Boeren zijn bang voor lagere melkprijzen.

“We hebben geprobeerd het beste eruit te halen voor onze boeren. Dat is niet op elk vlak gelukt, maar toch ben ik tevreden met het eindresultaat. Omdat we zo afhankelijk zijn van de exportmarkt, moeten we exporteren en dus alle kansen grijpen die daar liggen. Zonder export zijn we nergens.”

Wat brengt het nieuwe verdrag Nieuw-Zeeland?

“Het verdrag zorgt voor meer banen en dat leidt weer tot sterkere regionale economieën. Ook zorgt het voor afzetzekerheid op de lange termijn. Als we het schone en groene verhaal van Nieuw-Zeeland weten te verkopen en waarde kunnen toevoegen aan onze producten, dan kunnen we een grote stap maken en ons doel in 2025 halen.”

Welke rol speelt Fonterra in dit verhaal?

“Fonterra heeft dezelfde focus als wij. Ze kijken naar kansen in de markt om een zo goed mogelijke prijs voor hun boeren te kunnen realiseren. Dat willen wij ook, maar verder staat Fonterra los van het regeringsbeleid.”

Waar ligt de aandacht in de nabije toekomst als het gaat om de melkveesector?

“We hebben de nodige uitdagingen in het verschiet. In Nieuw-Zeeland hebben we geen tekort aan zoet water, maar wel een gemis aan opvangmogelijkheden. Als regering steken we $400 miljoen in onderzoek en ontwikkeling naar wateropvang. Al met al zal de kostprijs voor boeren niet meer afnemen, maar we kunnen ons wel richten op een hogere opbrengst door ons te onderscheiden in kwaliteit en door meerwaarde aan onze melk toe te voegen.”

Beheer
WP Admin