AlgemeenNieuws

Evaluatie Prins Bernhard Bos binnenkort gepubliceerd

Binnenkort is de uitkomst bekend van het onderzoek dat is gehouden naar het Prins Bernhard Bos in Haarlemmermeer.

Centraal in het onderzoek stond of de aannames die destijds zijn gemaakt ook zijn uitgekomen.

Ruim tien jaar geleden is het Prins Bernhard Bos in het recreatiegebied Haarlemmermeer aangelegd. Het parkbos is een 10 hectare groot proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector. Het doel van het project is aan te tonen dat het mogelijk is om een vrijwel direct klaar recreatiegebied te realiseren door middel van het gebruik van grotere bomen en heesters.

Op initiatief van Plant Publicity Holland is door het Productschap Tuinbouw een evaluatie naar het bos uitgevoerd. Bij de aanplanting van het bos is gebruik gemaakt van de integrale beplantingsmethode Ruyten. Dit is de tegenhanger van de traditionele “blijver- en wijkermethode” waarbij gebruik wordt gemaakt van een dichte plantafstand met relatief jong plantmateriaal. Bij de “blijver- wijkermethode” zullen gedurende de ontwikkeling van het beplante gebied steeds bomen en planten gerooid moeten worden om andere bomen en planten de ruimte te geven om te groeien.

De boomkwekerijsector wil met het Prins Bernhard Bos-project aantonen dat het aanplanten van groot plantmateriaal in gebieden met een recreatieve functie zich op den duur terugverdient door het geringere onderhoud ervan. Om tot een zuivere vergelijking te komen, is een gedeelte van het Prins Bernhard Bos volgens de “blijver- en wijkermethode” in het voorjaar van 1999 direct ernaast aangeplant.

Beheer
WP Admin