Graanoogst in Frankrijk. Europese Commissie kijkt naar plannen om boereninkomen te ondersteunen. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Europese Commissie: strategische plannen hebben potentie

De Europese lidstaten hebben plannen gemaakt die in potentie een bijdrage kunnen leveren aan het boereninkomen, de voedselzekerheid en de omslag naar een duurzaam landbouwmodel.

Dat blijkt uit een analyse die de Europese Commissie heeft laten maken aan de hand van de strategische plannen bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Alle 27 lidstaten hebben strategische plannen moeten indienen.

De lidstaten spannen zich in om het boereninkomen te ondersteunen en de verschillen in inkomens tussen grote en kleine bedrijven te verminderen. Tegelijk sturen de plannen op modernisering van landbouwbedrijven en de versterking van het concurrentievermogen.

Inkomen landbouw blijft achter

Toch blijft het inkomen in de landbouw achter bij dat van andere economische sectoren. Gemiddeld is het landbouwinkomen 45% van het gemiddelde loon in alle sectoren. De Europese steun maakt een aanmerkelijk deel uit van het landbouwinkomen. Ongeveer een kwart (23%) van het boereninkomen komt uit Europese steun.

Het bruto landbouwinkomen per bedrijf kent binnen de EU een grote variatie van bijna € 8.000 (Roemenië) tot € 240.000 (Slowakije) per bedrijf. In Nederland is het bruto inkomen volgens de EU-cijfers € 186.100. Het Europese gemiddelde is € 40.500.

Herverdeling landbouwsubsidie

Jaarlijks wordt ongeveer € 4 miljard van de subsidie weggehaald bij de grote subsidieontvangers en herverdeeld bij kleine en middelgrote bedrijven. Bijna een derde van het totale budget wordt uitgetrokken voor inspanningen van boeren op gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn. Voor ecoregelingen is € 44,7 miljard gereserveerd en voor milieu- en klimaatverplichtingen in het kader van de plattelandsontwikkeling € 33,2 miljard.

Er bestaan grote verschillen tussen de strategische plannen. Er zijn lidstaten die extra hectaresteun geven aan boeren die moeten werken in gebieden waar sprake is van natuurlijke beperkingen. Nederland doet dat niet.

Plattelandsontwikkeling

Er zijn landen die een deel van de directe betalingen verschuiven naar plattelandsontwikkeling. Nederland hevelt 21% van het budget over, meer dan enig ander land. Andere lidstaten schuiven juist geld van de plattelandsontwikkeling naar de directe betalingen.

Nederland is het enige land waar boeren geen geld meer ontvangen op basis van de productie (gekoppelde steun). In de rest van de EU profiteren 2,1 miljoen bedrijven wel daarvan, onder andere in Frankrijk, Spanje en Italië. Nederland trekt € 435 miljoen uit voor sectorsteun (groenten en fruit).

Reacties

  1. De bedragen aan bruto inkomen geven voor de buitenwereld een beeld van “Wat hebben de boeren te klagen, mmet deze inkomens”. Want er wordt weer eens niet bij verteld hoe deze bruto inkomens zijn opgebouwd en welke kosten er in verwerkt zijn (bv. rente eigen kapitaal) en welke verzekringspremies er nog van af moeten. Laten we zeggen de Werkgevers kosten die de gemiddelde werknemer nooit ziet en zich nauwelijks van bewust is.

Beheer
WP Admin