Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU zet oude GLB nog jaartje voort

De Europese Commissie moet voor de periode van een jaar geld vrijmaken voor een verlenging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Dat is nodig omdat er geen besluiten zijn genomen over het nieuwe beleid, dat nog onderwerp van discussie is tussen de landbouwministers. Over de omvang van de landbouwbegroting moeten de regeringsleiders en staatshoofden nog een besluit nemen.

Reserve voor landbouwcrises

De Europese Commissie houdt een landbouwcrisisreserve aan van € 400 miljoen. Dat bedrag wordt ingehouden van de directe betalingen. Als de crisisreserve niet nodig is, wordt die alsnog uitbetaald.

Landbouwminister Carola Schouten zegt blij te zijn met de overgangsmaatregelen, waarmee wordt voorkomen dat er een leemte in de betalingen ontstaat. Hoe het door de provincies beheerde plattelandsontwikkelingsprogramma wordt voortgezet is nog onderwerp van overleg met de provincies.

Beheer
WP Admin