De Nederlandse pluimveesector merkt de gevolgen van de verhoogde import van pluimveevlees dat in Oekraïne onder minder strenge eisen wordt geproduceerd dan de Nederlandse normen. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

EU wil vrijstelling importheffing Oekraïne verlengen

Oekraïne krijgt vrijwel zeker een jaar langer vrijstelling van Europese importheffingen op onder andere landbouwproducten.

De ruime meerderheid van Europese landbouwministers staat achter het voorstel van de Europese Commissie om de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten met een jaar te verlengen.

Toenemende import pluimveevlees

Sommige lidstaten hebben daarbij wel hun zorgen geuit over de toegenomen invoer van bepaalde producten, waaronder pluimveevlees. Deze lidstaten gaven aan het belangrijk te vinden dat de situatie in de gaten gehouden wordt. De Nederlandse pluimveesector merkt wel de gevolgen van de verhoogde import van pluimveevlees dat in Oekraïne onder minder strenge eisen wordt geproduceerd dan de Nederlandse normen.

Graandeal

De Europese landbouwministers spraken tijdens de landbouwraadvergadering ook over de zorgen over de onzekere situatie rondom de graandeal. Boeren in Polen, Bulgarije en Roemenië hebben door de moeilijke exportsituatie te maken met extra importen van graan uit Oekraïne. De Europese Commissie heeft besloten de landbouwreserve in te zetten voor steun aan boeren in deze buurlanden van Oekraïne. Volgens de Commissie worden de grensregio’s in deze drie lidstaten het hardst geraakt door de gevolgen van de toegenomen import uit Oekraïne.

Niet alle lidstaten steunen dit besluit. Sommige lidstaten, die aangaven direct of indirect ook hard geraakt te worden door de oorlog, willen eveneens steun ontvangen.

Reacties

  1. Alles om de prijs van voedsel laag te houden voor burgers, de boer krijgt alleen maar meer regels en de prijs blijft laag!

Beheer
WP Admin