Premium
In de winter wordt, door middel van peilbuizen, de nitraatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater gemonitord. - Foto's: Van Assendelft Fotografie AkkerbouwErvaring

Minder uitspoeling door juiste volgorde en bemesting

De akkerbouwer verbouwt ook suikerbieten, alhoewel aardappelen en zaaiuien de hoofdgewassen zijn in het bouwplan.

Het bedrijf van William van der Heijden kent drie pijlers: een varkens-, akkerbouw- en loonwerktak. Een bewuste keuze, om maximale risicospreiding te creëren.

Beheer
WP Admin