Premium
Een overzicht in de ligboxenstal met rechts de melkkoeien en links de droge koeien op stro en daarachter het jongvee. - Foto: Hans Prinsen RundveeErvaring

Vers gras een vijfde van het totale rantsoen

7 hectare van de huiskavel is kruidenrijk gras en bestaat onder meer uit klavers, cichorei en smalle weegbree.

Het bedrijf zelf ligt op een zandrug. Rond het erf ligt op papier alleen klei, maar deze grond is vooral een lappendeken van klei, leemhoudend zand en zavel.

De koeien worden gemolken in een GEA MIone-melkrobot met twee boxen uit 2016. Daarvoor had Giesen een 2x6-rapid exitmelkstal.

De separatieruimte – met daarachter de selectiestraat – biedt ruimte aan negen melkkoeien.

De droge koeien zijn voor in de stal op stro gehuisvest.

De koeien lopen op gewone roosters en een Lely-mestrobot houdt de vloer schoon.

Dit deel is in 2016 aangebouwd. Hier is toen de GEA-melkrobot met twee boxen geplaatst. De wachtruimte en het separatiehok bevinden zich hier ook.

Giesen controleert de melkrobot. Vorig jaar noteerde hij een gemiddelde melkproductie van 8.854 kg per jaar. Minder dan in voorgaande jaren, toen zat hij telkens rond de 9.300 kg per jaar.

De ligboxenstal was oorspronkelijk een veldschuur en in 1976 gingen de eerste koeien de stal in. Later is de stal vaker aangepakt en uitgebreid. De laatste keer in 2016.

Na de een na laatste stalverbouwing in 2008 liet Giesen 252 zonnepanelen op het staldak plaatsen. Die leveren in totaal 60.000 kWh per jaar. Als Giesen niet hoeft te beregenen is hij qua stroom voor 80% zelfvoorzienend. Als hij wél moet beregenen, valt dat percentage terug naar 60%.

De koeien liggen in de boxen op Erri-matrassen. De slurven in het matras zijn 10 tot 12 centimeter dik en zijn gevuld met kunststof vlokken. Het matras is hierdoor zachter en elastisch en vocht wordt snel afgevoerd. Dit zijn overigens de laatste koecomfortmatrassen, die moeten nog vervangen worden voor Erri-matrassen.

Wilry Giesen schuift het voer in de ligboxenstal aan. Alle dieren staan onder één dak.

Beheer
WP Admin