AlgemeenAchtergrond

Energieproductie uit WKK groeit 40 procent

De electriciteitsproductie uit WKK’s is tussen 1998 en 2008 met 40 procent gegroeid.

In 2008 produceerden WKK-installaties 61 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit. In 1998 was dat bijna 49 miljard kWh. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal is in 2008 in Nederland 108 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit geproduceerd. Dat was in 1998 nog 92 miljard kWh. Dat is een toename van 17 procent. Deze toename is vooral geproduceerd met de WKK’s. De overige groei van de elektriciteitsproductie in die periode komt vooral uit windenergie. Deze nam tussen 1998 en 2008 toe van 0,6 tot 4,3 miljard kWh.

In de glastuinbouw is in 2008 11 miljard kWh elektriciteit geproduceerd. Dit is bijna vier keer zoveel als in 1998. Deze toename is toe te schrijven aan de sterke groei van het warmtekrachtvermogen waarover de glastuinbouw beschikt. Tussen 1998 en 2004 groeide het vermogen slechts licht, maar tussen 2005 en 2008 verdrievoudigde dit bijna. Eind 2008 bedroeg het warmtekrachtvermogen in de glastuinbouw bijna 3 gigawatt. Dat is ruim 10 procent van het totale vermogen in Nederland.

De groei heeft volgens het CBS onder andere te maken met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Naast het verbruik van elektriciteit en warmte voor de eigen teelt hebben glastuinbouwers in toenemende mate winst kunnen halen uit de verkoop van de zelf geproduceerde elektriciteit.

Het toegenomen gebruik van WKK’s en duurzame energiebronnen zorgt ervoor dat er relatief minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Hierdoor wordt ook de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2, beperkt.

Beheer
WP Admin