Foto: EPA RundveeNieuws

EMB in geweer tegen steunmaatregelen zuivel

De European Milk Board (EMB) heeft op donderdag 7 mei actie gevoerd tegen het Europese crisisbeleid voor de zuivel.

In Brussel gebeurde dat door het storten van melkpoeder, in Berlijn met de bouw van een stapel melkpoederzakken voor het Kanzleramt. De EMB is tegen private opslag (PO) en interventie als crisismaatregelen voor de zuivel, maar pleit voor productievermindering. De Nederlandse DDB en NMV steunen de actie, maar doen niet mee aan protesten zoals het symbolisch dumpen van melk, zegt NMV-voorzitter Harm Wiegersma. Zijn organisatie heeft samen met de DDB de EMB-standpunten ook per brief aan minister Schouten van Landbouw voorgelegd.

Foto: EPA

Foto: EPA

Geen kaas opslaan

In deze brief bepleiten ze niet alleen beperking van de melkproductie, maar stellen ze ook voor om de volumes en soorten zuivelproducten die voor PO in aanmerking komen, te verkleinen. In plaats van 90.000 ton mageremelkpoeder, 140.000 ton boter en10.000 ton kaas, willen zij slechts 45.000 ton mageremelkpoeder en 60.000 ton boter voor een aantal maanden opslaan en geen kaas.

Copa-Cogeca oneens

De ‘gevestigde’ Europese boerenbond Copa-Cogeca is het oneens met de DDB en is ook tegen actievoeren met voedingsmiddelen, laat ze weten.

Beheer
WP Admin