Dennis Veldman (23) houdt in Markelo 500 zeugen en heeft onlangs een kraamafdeling bijgebouwd. Hierdoor is hij verplicht om zijn elektrische installatie te laten controleren volgens de norm NEN 3140. Deze norm controleert de eisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen. Theo Riesewijk (67) werkt als elektrotechnisch installateur bij Veldman techniek in Raalte (Ov.) en is bevoegd om deze keuringen en inspecties volgens de norm uit te voeren. VarkensFoto

Elektrakeuring van belang voor varkenshouder

Theo Riesewijk voert voor varkenshouder Dennis Veldman (23) een elektrakeuring uit. Veldman is dat verplicht om aan de voorwaarden van zijn verzekering te voldoen, maar vindt het ook zelf van groot belang.

De inspectie begint bij de meterkast, dat is de kern van het bedrijf. Niet iedereen heeft een tekening van de stal voorhanden. Op basis van de indeling van de eindgroepen inspecteert Riesewijk of er geen overbelasting is. Ook als er geen probleem in de meterkast is, wil dat niet zeggen dat er in de stal alles in orde is.

Ongeacht het gebruik moet er voldoende aarding in de wandcontactdoos zijn. Ga je lassen in de kraamhokken, dan kan bij een defect het hele hok onder stroom komen te staan en is het oppassen voor gevaar voor aanrakingsspanning op de metalen delen voor dier en mens.

In de kraamstal heeft Veldman allemaal wandcontactdozen met een RVS-binnenwerk, die na 12 jaar nog steeds voldoen. Met het afschuren of een stukje afknippen van de elektriciteitskabel richting de wandcontactdoos is het euvel van de aarding van de dozen waarschijnlijk weer verholpen. Als de wondcontactdozen er zitten, dan moeten ze ook voldoen aan de normen , geeft Riesewijk aan.

Met een inwendige weerstandsmeter meet Riesewijk of de wandcontactdozen goed geaard zijn in de kraamstal. In een van de oudere kraamafdelingen meet de inspecteur een te hoge waarde, waardoor onderhoud noodzakelijk is. Ammoniak in de varkensstal tast alles van metaal aan waardoor corrosie ontstaat. Hierdoor is regelmatig onderhoud nodig , vertelt de installateur. De gedane meting is geen kritiek punt in de inspectie en mag tijdens regulier onderhoud opgelost worden.

Het blijkt dat de zeugen in deze kraamafdeling net biggen hebben gekregen en bij alle kraamhokken brandt een biggenlamp. In combinatie met de ventilatoren die volop draaien tijdens de warme dag geeft het een piekbelasting in de stroomvraag.

De dikte, kwaliteit en lengte van de kabels is van belang bij aanleg, maar ook in de wijze van aanleg zoals meerdere kabels in een kabelgoot of een enkele kabel. De hogere temperatuur in een van de groepen geeft Riesewijk wel aanleiding om de afdeling verder te controleren.

Met een infraroodcamera wordt een thermische foto gemaakt en deze geeft de temperatuurverschillen in de meterkast duidelijk aan. Bij deze controle blijkt dat de groep van een van de kraamafdelingen 36 graden meet. Hoger dan andere groepen, maar het is nog niet alarmerend in deze situatie, volgens de inspecteur. Iedere installatie is hierin uniek.

Riesewijk geeft aan dat het belangrijk is dat naast de wandcontactdozen alle metalen onderdelen in de stal goed geaard moeten zijn om spanningsgevaar bij aanraking te voorkomen. Daarbij moet een varkenshouder denken aan alle metalen onderdelen, zoals het aarden van de waterleiding, vernevelingsinstallatie, maar ook de kabelgoot, poten van de silo s en spanten.

Aandachtspunten op een varkensbedrijf zijn voornamelijk de wandcontactdozen, maar ook de tl- lampen en de ventilatoren verdienen aandacht. Het is aan te bevelen de ventilatoren thermisch te beveiligen.

Dennis Veldman (23) houdt in Markelo 500 zeugen en heeft onlangs een kraamafdeling bijgebouwd. Hierdoor is hij verplicht om zijn elektrische installatie te laten controleren volgens de norm NEN 3140. Deze norm controleert de eisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen. Theo Riesewijk (67) werkt als elektrotechnisch installateur bij Veldman techniek in Raalte (Ov.) en is bevoegd om deze keuringen en inspecties volgens de norm uit te voeren.

Het zeugenbedrijf in Markelo (Ov.) heeft Veldman in 2016 aangekocht en om aan de voorwaarden van de verzekering te voldoen, heeft hij een elektrakeuring laten uitvoeren. Naast dat het een verplichting is voor de verzekering, ziet de varkenshouder ook het belang in van een goede elektrische installatie. Storingen of brand kosten meer dan een keuring , aldus Veldman. - Foto's: Henk Riswick

Het doel van de keuring is dat de veiligheid van mensen en levende have geborgd is tegen invloeden van elektrische schok en verbranding. Daarnaast is het van belang dat schade door brand of hitte door defect in een installatie is beschermd. De bevindingen van de inspectie krijgt de ondernemer in een rapport opgestuurd. Bij nieuwbouw vindt er een uitgebreide keuring plaats volgens de NEN 1010, bij renovatie volstaat een inspectie volgens de NEN 3140, op basis van visuele inspectie en metingen die steekproefsgewijs plaatsvinden.

Elektrische installaties moeten voldoen aan de norm.

De tl-lampen zijn een van de aandachtspunten. De lampen dienen degelijk opgehangen te zijn, overal moet een lamp inzitten en als er een armatuur aanwezig is, moet deze waterdicht zijn. In de oude kraamafdeling zijn de wandcontactdozen en de tl-verlichting aangesloten op een groep. In de huidige nieuwe stallen worden de wandcontactdozen en tl- verlichting apart aangesloten om een betere verdeling te hebben. In grotere afdelingen wordt de verlichting in twee groepen verdeeld. Dat heeft als voordeel dat als er een groep uitvalt, er nog licht in de afdeling is.

Op een warme dag draait de frequentieregelaar volop en mag dan ook tijdelijk iets warmer zijn. Ook voor de frequentieregelaar geldt dat er voldoende dikte van bekabeling van de meterkast naar het apparaat aangelegd moet zijn.

Een controle op een zeugenbedrijf is een intensieve controle. Er zijn veel afdelingen en aansluitingen. Riesewijk begroot voor een inspectie ongeveer 1 tot 1,5 uur per stal, maar de veiligheid staat voorop bij de inspecteur. De aandachtspunten van dit bedrijf vallen allemaal onder categorie C, wat betekent dat klein onderhoud gewenst is en deze punten tijdens regulier onderhoud opgelost mogen worden. Het is ook mogelijk dat aandachtspunten onder de twee andere categorieën, A en B, vallen. Categorie B betekent binnen twee maanden herstellen en categorie A betekent dat het probleem binnen 24 uur opgelost moet worden.

Beheer
WP Admin