Partner
Een zorgvuldige en hygiënische monstername met gebruik van overschoenen is van groot belang om juiste testresultaten te verkrijgen. - Foto: Hans Prinsen PluimveePartner

Elanco gaat voor 100% zekerheid met differentiatietest AviPro Salmonella DUO/E/T

Elanco stelt een differentiatietest beschikbaar voor de AviPro Salmonella-reeks, om alle twijfel hieromtrent weg te nemen.

In Nederland is het sinds 1 januari 2021 niet meer toegestaan om een hertest uit te voeren bij een positieve Salmonella-uitslag bij de reguliere verplichte monstering van (opfok)leghennen. Dit was eerder al het geval bij de vermeerderingskoppels.

De reguliere verplichte monstername wordt onderzocht volgens de ISO 6579-1 norm. Door het gebruik van een MSRV-plaat, voorgeschreven in deze norm, zullen de AviPro Salmonella Duo, Vac E en Vac T vaccins geen positief resultaat geven1. Dit komt door de specifieke karaktereigenschappen van de AviPro-vaccinstam zoals onder andere het ontbreken van bepaalde fimbriae. Dankzij deze specifieke eigenschappen kunnen de AviPro Salmonella-vaccins (DUO, Vac E en Vac T) zonder zorgen ingezet worden. Dit was zo, en dit is nog steeds zo.

Differentiatietest

Desondanks kwam er, door het wegvallen van de mogelijkheid tot hertesten, vanuit de markt de vraag naar een differentiatietest voor de AviPro Salmonella-reeks, om alle twijfel hieromtrent weg te nemen. Elanco heeft daarom nu een differentiatietest beschikbaar gesteld en accreditatie hiervoor gevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Elanco is verheugd u te kunnen meedelen dat deze test is goedgekeurd en wordt erkend. In België was er al een differentiatie beschikbaar.

Mocht er twijfel zijn bij een positieve Salmonella-uitslag na gebruik van de AviPro-vaccins dan kan men nu dus een differentiatietest aanvragen die onderscheid maakt tussen de veldstam en de AviPro Salmonella-vaccinstam. Deze differentiatie kan aangevraagd worden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Correcte monstername en verwerking blijft cruciaal!

Analyse van Salmonella-monitoringsgegevens uit 2015-2019 van de vermeerderingskoppels door Wageningen Bioveterinary Research geeft aan dat 48% van de routinebemonsteringen die positief werden getest op Salmonella, na herbemonstering en hertest door de NVWA als negatief konden worden bestempeld.

De meest voorkomende oorzaak van deze vals positieve resultaten blijken kruisbesmettingen tijdens het bemonsteringsproces op het bedrijf. Kruisbesmetting tijdens het transport van het bedrijf naar het laboratorium en/of een vals positieve testuitslag door het lab zijn ook mogelijke oorzaken.2

Maximale aandacht voor een correcte monstername, transport, verwerking en testen van dergelijke monsters is een noodzakelijk uitgangspunt. Instructies voor een zorgvuldige monstername met overschoenen zijn weergegeven in het recent verbeterd bemonsteringsprotocol ontworpen door Avined. Dit protocol is terug te vinden op hun website.

Het opnieuw mogelijk maken van standaard herbemonstering en hertesten van initiële positieve resultaten door de bevoegde veterinaire autoriteiten blijft ook een speerpunt voor Elanco, omdat kleine fouten nooit helemaal zijn uit te sluiten. Helaas geven de huidige EU-voorschriften hier nu geen ruimte voor.

1. Elanco, Data on file
2. Costa et al. Microorganisms 2021, 9

Foto: 2
Beheer
WP Admin