Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Eindelijk primeuraardappelen planten

Op Tholen kregen aardappeltelers voor het regenachtige weekend een paar dagen de kans hun primeuraardappelen te poten en er folie over te trekken.

Een ander deel van het perceel werd begin van de week geploegd en het was toen nog de vraag of hier ook in kon worden geplant. Hoewel het resultaat niet optimaal was, werd hier toch geplant tot het donker werd. Gunter heeft nu ongeveer 4 hectare in de grond; de helft van wat ze gebruikelijk onder plastic telen. Het plastic leggen zal pas kunnen nadat deze regenperiode weer ruim voorbij is.

De gebroeders Moerland planten 7,2 hectare Doré en Frieslander voor de primeurteelt. Het plantwerk wordt uitgevoerd door loonbedrijf Guiljam.

Aan de kiemen van de poters is te zien dat het tijd wordt dat ze de grond ingaan. Doré en Frieslander zijn de eerste rassen die nu worden geplant.

De kistjes met voorgekiemd pootgoed zijn met een wagen aangevoerd en worden met de hand in de shovelbak geleegd.

Hierna wordt de shovelbak geleegd in de plantbak van de snarenplanter. Sommige telers legen de kistjes meteen in de plantbak. Dat heeft het nadeel dat dan de plantcombinatie tijdens het vullen langer stilstaat.

Dit perceel is vrij zandig, het planten gaat daardoor erg mooi. Hierna wordt nog gefreesd en dan kan het plastic erover.

Enkele poters in het begin van de rug. In deze zandige grond zijn harde kluiten nauwelijks aan de orde.

Vorig jaar hebben we voor het eerst Amistar toegepast en dat beviel goed. Wij hadden geen groeischeuren in onze primeuraardappelen , aldus Henk Gunter.

Johan Fase in St-Annaland heeft de ruim 1 hectare die hij kon planten inmiddels in de grond en trekt nu het plastic over de ruggen.

De wind neemt in kracht toe, het is dus zaak om het plastic er snel op te krijgen. De trekkerchauffeur maakt aanstalten om een nieuwe rol plastic te halen. Zo net voor het regenachtige weekend hebben veel primeurtelers kans gezien om een deel van de aardappelen in de grond te krijgen. Bij elkaar is op Tholen nu globaal 100 hectare geplant.

Dit perceel van de gebroeders Gunter in St-Annaland was in het najaar gespit en is nu geschikt om te planten.

Gunter plant en freest In één werkgang. Tegelijk wordt er Amistar meegegeven om groeisheuren te voorkomen. Voor het plastic erop gaat wordt nog een bodemherbicide toegepast.

Dat de ondergrond zeker nog niet droog is, blijkt wel uit deze sporen op de kopakker. De bodemstructuur van de kopakker is weliswaar niet bepalend voor de structuur in het veld, maar geeft wel een indicatie.

Voor het planten is eerst kunstmest gestrooid met een aangepaste International Case 1455XL. De voorwielen zijn verwijderd en vervangen voor een dubbel 1 meter breed neuswiel. De achterbanden zijn 1,10 meter breed, zodat de druk op de bodem egaal is verdeeld.

Net voor het weekend konden primeuraardappeltelers op Tholen op de droogste percelen een begin maken met het poten van hun aardappelen. - Foto's: Anton Dingemanse

Dat laten ook de ruggen zien. Van grove kluiten is nauwelijks sprake. Bij teelt onder plastic verweren kluiten bijna niet, met als gevolg dat bij het rooien deze mee naar boven komen en dan de tere huid van de primeuraardappel kunnen beschadigen.

Vlak voor het planten is de grond opengetrokken. De grond valt goed uit elkaar.

Beheer
WP Admin