PluimveeOpinie

Effect Wakker Dier nihil

In de jaren negentig is al gesproken over een tussensegment in de Nederlandse vleeskuikenproductie, ter vervanging van het reguliere en efficiënte vleeskuiken.

Destijds zijn afspraken gemaakt over een langzamer groeiende vleeskip die op termijn ingevoerd zou gaan worden. Onder het NOP-voorzitterschap van Jan Wolleswinkel is besloten dat er een andere kip zou komen voor de Nederlandse retail.

Nu, in 2015, is die kip er dan en volop beschikbaar voor onze consument. Natuurlijk, je kunt er kritiek op hebben. Dat is er ook: van links tot rechts, van Den Haag tot aan onze wakkere vrienden uit Amsterdam….zoveel mensen zoveel meningen. Feit is dat deze nieuwe kip er is en ik hoop dat het uiteindelijk iedereen tevreden zal stellen, voor zover dat mogelijk is.

Noorwegen

Om terug te komen op de titel van dit blog wil ik u meenemen naar Noorwegen. Daar is de consumptie van kip sinds een tijdje met 20 tot 30 procent ingestort. Een ware ramp voor onze collega’s daar, die produceren op kleine bedrijven zonder noemenswaardig gebruik van medicatie. De oorzaak? Ook in Noorwegen is ESBL aangetroffen op kip. Maar de Noorse kip is nog steeds minimaal tien keer minder besmet met deze bacterie dan onze kip. En toch heeft de media een hype rond dit item veroorzaakt bij de Noorse consument.

Wakker Dier heeft niets bereikt

Leg dit nu eens naast het effect van alle bekroonde campagnes van Wakker Dier. Wat moet je dan concluderen? Ik was ook vertrokken, net als Sjoerd! Er is feitelijk niks bereikt ten aanzien van de werkelijke doelstelling van Wakker Dier, behalve dat de diversificatie van ons productieprogramma is enigszins versneld is. Er is een grote vraag vanuit onze slachterijen naar alle soorten vleeskuikens, van sterrenkip tot regulier geproduceerd en de vooruitzichten zijn goed.

Goede positie

Dit geeft ons als dierhouders de positie waar wij recht op hebben, namelijk een goede onderhandelingspositie ten opzichte van onze afnemers. Er is balans en de haken moeten vol blijven. Dit heeft geleid tot een snellere stijging van toeslagen bovenop basisprijzen dan men gewend is in onze sector.

Nieuwe kip in nieuw jasje

Een nieuwe kip in een nieuw jasje blijkt ons in combinatie met het hebben van een productieplafond in Nederland een gewenste marktpositie in de keten te geven die wij lang niet hebben gekend. Om dit te verzilveren, zult u zelf met uw afnemers aan de slag moeten. Daarvoor bent u ondernemer en zij ook.

Beheer
WP Admin