Premium
De uitstoot van ammoniak door vogels en zoogdieren is door het RIVM becijferd op 1,9 kiloton ammoniak, met een bandbreedte van 1,3 tot 2,5 kiloton. Dit is 1,5% van de totale Nederlandse uitstoot van ammoniak. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenAchtergrond

Effect stikstof van wilde dieren ‘klein bier’

Reacties

 1. De antwoorden van minister van der Wal zijn beiden een zogenaamde “stropop”. Met een “stropop” wordt een antwoord bedoelt waarmee iets wordt tegengesproken wat niet gezegd is.
  1 Het gaat in deze niet om de ammoniakemissie naar de lucht maar om fosfaat en stikstof vervuiling van oppervlaktewater.
  2 Het gaat in deze niet om de totale mestproductie van ganzen in relatie tot die van de veehouderij. Het gaat om de hoeveelheid die in het water terecht komt.
  Dit is van belang omdat de bufferstroken zijn aangelegd omdat de overheid ervan uitging dat de kwaliteit van oppervlaktewater onvoldoende is doordat mest van de veehouderij in het water terecht zou komen. Ook de NV gebieden zijn om deze reden aangewezen.
  De mestproductie van ganzen mag dan wel 0,1 promille zijn van die van de veehouderij, maar als van deze mest 70% in het water komt en van de veehouderij 0,0001 promille in het water komt zijn de ganzen nog steeds hoofdverantwoordelijk voor fosfaat en stikstof in oppervlaktewater.

  1. bennie, uit de oostvaardersplassen ( een natuurgebied en geen landbouw) zijn metingen gedaan, dat er veel vuiler water uitkomt dan in de boeren gebied in de flevopolder…. en zo zijn er nog veel meerdere niet schone natuurgebieden in nederland…..

 2. WIJZE woorden van Pierik ! METEN is WETEN . 2009 ABSURD qua totaal andere regelgeving daarna, 15 jaar duimschroeven aandraaien ZONDER tussentijdse metingen . OF metingen niet gedeeld met de landbouw. BELIJD waar de agrarische sector strontziek van is. De hele lange winter ganzen, die 10 jaar geleden hier absoluut niet waren. DAT heeft absuluut effect op de stikstof waarde van het buitenwater in de winter. Evenals de riooloverstorten en zuiveringsinstallaties van mensenpoep die s winters NIET optimaal zuiveren . DEEL die cijfers, want de boeren hebben recht op eerlijke cijfers.

 3. Er wordt verwezen naar een rapport van 2009 natuurlijk, als ze nu een nieuw rapport laat maken klopt haar verhaal niet meer. Ganzen populatie is ondertussen denk wel 100x zo groot. Wat een zielige mensen zijn er toch aan het werk in Den Haag. Feiten doen we niet aan. Follow the money!!

 4. Ik zou Lydia van Rooijen graag eens rondleiden op de Groninger kwelders, kan ze met eigen ogen waarnemen dat de grote hoeveelheden stront van ganzen daar ter plekke geen “klein bier” is. De landerijen worden overdag begraasd en ook gedeeltelijk ondergescheten, en in de nacht trekken ze naar de kustlijn waar het 1 grote mestvaalt is waar het gras dermate te verduren krijgt van zout en stront, dat voor de langste dag daar geen spriet meer groeit. Ik durf er vanuit te gaan dat veel natuurgebieden waar de ganzen overnachten hetzelfde beeld laten zien. En die natuurgebieden, dat zijn er nogal wat. Dus bij deze mevrouw van Rooijen! Kijk, oordeel en schrijf dan opnieuw uw redactie-reactie!!!

 5. De kinderen herinneren zich Schiermonnikoog als de plek waar ze kilometers door een laag ganzenstront moesten fietsen. Ja en vooral niet stoppen! Tuurlijk gaat de politiek niet moeilijk lopen doen over ganzenstront of stront van ander wild. De ganzen zijn immers niet de eigenaar van de grond. Uit het artikel blijkt de noodzaak voor onmiddelijk onderzoek om uit te vinden waarom de stront van een zwerm ganzen geen vervuiling veroorzaakt en stront van landbouwhuisdieren wel. Het geheim van de ganzen zou een doorbraak kunnen betekenen voor de landbouw.

 6. Ik geloof van de wal en het onderzoek niet. Boerderij dieren poepen ook maar niet in de sloten. Op het land én in het groeiseizoen; niet zoals de ganzen in de winter. Daarnaast eten de ganzen bij de boer en mesten ze in het natuurgebied/ natuurgebiedsloten wat natuurlijk helemaal vloeken in de kerk is.

  1. 3/4 van de tijd brengen de ganzen door op het water ( dat is veiliger, anders worden ze door de vossen opgegeten) , daar blijft de meeste mest ervan, in het oppervlaktewater…. 10 ganzen een m3 mest per jaar…. x zoveel miljoen ganzen in nederland is zoveel m3 totaal…..

Beheer
WP Admin