Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Eerste uien onder goede omstandigheden geplant

Wim van de Burgwal is een van de eerste telers die dit jaar uien plant. De lichte grond bij Ens in de Noordoostpolder leent zich erg goed voor vroege teelten.

De planter met op de trekker André van de Burgwal. Wim van de Burgwal controleert het plantproces.

Voor op de trekker wordt de grond voorbewerkt, niet te intensief om slemp of stuiven te voorkomen. De kettingaandrijving tussen de rollen is gedemonteerd.

Na het planten blijft de grond enigszins kluiterig liggen.

De planter heeft een capaciteit van ongeveer een halve hectare per uur. Gelijk met het planten kan er ook rogge als anti-stuifgewas gezaaid worden (gele voorraadbak). Nu is dat volgens Van de Burgwal niet nodig.

De plantuitjes worden 3 centimeter diep breedwerpig geplant. De teler vindt het belangrijk dat ze er goed onder komen. Anders doen ze het niet.

Het ras Forum teelt Van de Burgwal al zo n twintig jaar. Het is een vroeg ras met een mooie gele kleur. Vier trilgoten zorgen voor een goede verdeling van de plantuitjes op de bedden van 1,5 meter.

Op het eind van iedere werkgang worden de laatste uitjes er nog even onder gestopt en de grond vlak gemaakt zodat het perceel er ook netjes uitziet.

De mest komt er mooi verdeeld op. De mest is volgens Van de Burgwal goed voor de groei van de uien en voorkomt verstuiven van het zand.

Met een fris begin van de dag is Wim van de Burgwal uit Ens (Fl.) begonnen met het planten van 16 hectare tweedejaars plantuien van het ras Forum. Foto's: Sytze Bakker

Even voorstellen: v.l.n.r. dochter Nienke van de Burgwal MSc dierenarts/universitair junior docent bij Diergeneeskunde. Zij had deze zaterdag vrij om het ploegwerk voor haar rekening te nemen. Wim van de Burgwal staat op de planter en Hans Geluk uit Nagele is ingehuurd om vaste mest te strooien voor het planten. Niet op de foto: André van de Burgwal. Hij is chauffeur op de planter.

Voor het planten wordt het perceel eerst geploegd. De grond is kwalitatief goede zand grond, waar een bladrammenas groenbemester stond. De teler moest de bladrammenas vanwege de grote massa in twee keer verhakselen.

Op het erf liggen twee hopen mest. Champost en schapenmest. Die worden door Hans Geluk in een verhouding 2/3 en 1/3 in de Kuhn-zijstrooier geladen.

Nienke van de Burgwal moet twee rondjes ploegen om een baan van zo n 6 meter klaar te hebben om te bemesten met de zijstrooier. De strooier kan maar van één kant strooien en moet dus met iedere volle vracht naar achteren rijden.

Van de mestmix wordt 30 ton per hectare toegediend. Met de zijstrooier worden geen sporen gereden in het geploegde land. Van boven af gezien geeft dat een mooi strooibeeld.

De mest wordt met vijzels goed door elkaar gemixt en zo naar voren gewerkt naar de strooier.

Beheer
WP Admin