Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Eerste uien onder goede omstandigheden geplant

Bram Bevelander teelt samen met maatschap Den Boer 14 hectare plantuien. Dit seizoen testen ze een precisieplanter.

Het meest afwijkende bij deze planter is het transport van de plantuitjes naar de plantunit. De uitjes komen op een vaste trilplaat, geflankeerd door een smal transportbandje. Het trillen zorgt ervoor dat uitjes op het transportbandje komen en die dan naar een meedraaiend egelbandje transporteert. Boven het transportbandje zit een geleiding die de breedte van het transportbandje geleidelijk versmalt, zodat de uitjes uiteindelijk achter elkaar komen te liggen. Het overschot aan uitjes komt weer terug op de trilplaat.

Hier geeft Bevelander aan Joeran en Aart-Jan den Boer uitleg over de instelmogelijkheden van de machine. De afstelling is niet computergestuurd, maar mechanisch.

Het plantspoor van de Wifo-Koningsplanter PP50 op het strand geeft een scherpe indruk van het spoor en de ligging van de plantuitjes.

Ter vergelijking hier het plantspoor van de eigen planter op hetzelfde perceel.

Deze machine legt de plantuitjes niet achter elkaar zoals bij een conventionele planter, maar maakt een plantspoor van 6 centimeter waar de uitjes over deze breedte zijn verdeeld. De machine plant nu op 25 uitjes per meter. 25% meer dan Bevelander met zijn eigen machine plant.

De volgende dag kon in de namiddag toch geplant worden. Dit demomodel is een enkelbedsplanter met vijf rijen.

Inmiddels is het eerste spuitspoor getrokken en gemarkeerd.

De zand-zavelige grond van dit perceel levert zoals te zien een prima plantbed. Op de voorgrond de geroterde grond en daarachter het geplante deel.

De eerste rondgangen worden geplant onder prima omstandigheden. De banden van de plantcombinatie blijven mooi schoon.

Daags voor het planten is het perceel geploegd en met rotoreg klaargelegd. Hoewel er met gps wordt geplant, wordt de wat onregelmatige vorm van de kopakkers met de voet uitgezet.

Op dit perceel wordt het Hazera-ras Contado geplant. Dit vroege ras heeft een goed ontwikkeld wortelstelsel met haarwortels die betrekkelijk diep gaan, waardoor het gewas niet snel stilvalt bij een droge periode.

De plantbak van de Deltaplanter Drill Fifteen wordt gevuld met de tweedejaars plantuien, en de eerste uitjes voor dit seizoen kunnen de grond in.

Medewerker Pim Vis sluit de hydrauliekslangen voor de kiepwagen en transportband aan en de machinerie is gereed voor het werk.

In het 10 hectare grote perceel heeft Bevelander als proef 0,8 hectare met deze trilplaatplanter geplant. Bij de oogst van deze Lombardi zal de meerwaarde van een dergelijke machine blijken.

Het zicht op het planten vanaf het stoeltje achterop de machine. Met dit systeem kan ook ander plantgoed worden geplant. Miniknollen, bijvoorbeeld. Naar China zijn inmiddels plantmachines voor dit doel geleverd. Er kan plantgoed geplant worden van 5 tot 40 millimeter.

Het egelbandje klemt het plantgoed tegen het transportbandje. Beiden lopen door naar onder, tot net boven het plantspoor. Daar wordt het plantgoed losgelaten. Een pootbuis ontbreekt. Het egelbandje drukt voor een goede verdeling ook het plantgoed wat uit elkaar.

Door het zachte weer begint het bij telers van vroege teelten, zoals tweedejaars plantuien, te kriebelen om op het land aan de gang te gaan, zodra de grond het toelaat. Loonbedrijf Bevelander uit Kerkwerve op Schouwen-Duiveland is een van de telers die de tijd en grond rijp achten om te gaan planten. - Foto's: Anton Dingemanse

En Den Boer, hij ploegde voort. Na het ploegen wordt het perceel met de rotoreg bewerkt en kan er geplant worden. Op dit perceel doet Bevelander een proef met een Wifo-trilplaatplantmachine.

Toen de Wifo-plantmachine arriveerde had het de nacht ervoor net zoveel geregend, dat het klaarliggende plantbed ongeschikt was om te planten. Daarom werd naar het strand in de buurt uitgeweken voor instructie en demonstratie van de machine. Bram Bevelander, op het stoeltje van de planter, krijgt uitleg over de werking van de machine, om aan de gang te kunnen zodra het perceel het planten toelaat.

De voorvrucht op dit perceel was aardappel, zoals te zien aan de loofresten. De grond van dit perceel is wat zwaarder dan waar nu geplant wordt, maar de rulle structuur laat zien dat er een goed plantbed te maken is.

Terwijl Bevelander het eerste perceel plant, ploegt Den Boer het perceel waar de Lombardi in moet. Ook Lombardi ontwikkelt een fijn en redelijk diepgaand wortelstelsel, zodat droge periodes minder vat hebben op de ontwikkeling van de ui. De ploegvoor is zo vroeg in het jaar nog duidelijk niet droog, maar valt mooi uit elkaar, wellicht door de vorstperiode.

Bram Bevelander teelt al een jaar of twintig plantuien, samen met Aart-Jan den Boer uit Zonnemaire. Den Boer brengt de grond in en doet de grondbewerking. Ik verzorg de teelt, en de oogst doen we samen. Dit jaar telen we op 14 hectare de rassen Contado, Jetset, Alpha en Lombardi."

Bij de eerste rondgangen wordt nog even gecontroleerd of de gewenste twintig uitjes per meter worden geplant. Het blijken er 41 op 2 meter te zijn. Dat is duidelijk voldoende, de machine hoeft niet meer bijgesteld te worden.

Beheer
WP Admin