Eerst even in de papieren duiken, voordat je op stage gaat. - Foto: Unsplash BoerenlevenAchtergrond

Eerst het papierwerk, dan op stage

Stageloper en stagebieder moeten vóór ze met elkaar in zee gaan, eerst afspraken maken en hun verzekering regelen.

Op stage gaan is een onderdeel van een opleiding. Leerlingen leren de praktijk kennen en stagebieders doen nieuwe ideeën op. In een reeks artikelen komen stagelopers en stagebieders aan het woord. Lees alle artikelen over stage.

Veel studenten zullen er weinig trek in hebben om eerst de papierwinkel te regelen voor ze op stage gaan. Ze willen het liefst aan de slag. Toch moet eerst een aantal zaken geregeld zijn om mogelijke problemen te voorkomen.

Wie stage gaat lopen, sluit een stageovereenkomst af met het stagebedrijf. Mochten er immers verschillen van inzicht ontstaan tijdens de stage, dan is terug te vallen op de vastgelegde afspraken. Ook verzekeraars stellen een stageovereenkomst vaak als voorwaarde voor scholen en stagebedrijven om een stageverzekering af te kunnen sluiten.

De overeenkomst is een soort contract tussen student en stagebedrijf waarin geregeld wordt wat en wanneer er over en weer van elkaar wordt verwacht. Er wordt bijvoorbeeld opgenomen wanneer de stage begint en eindigt, wie de begeleider is, wat de werkzaamheden en werktijden zijn, wat de rechten en plichten van de stagiair zijn en hoe er gehandeld wordt bij ziekte. Ook de hoogte van de eventuele stagevergoeding wordt hierin vastgelegd. Let wel, dit is vrijwillig, de stagebieder hóeft de student niets te betalen voor zijn of haar stagewerk maar meestal gebeurt het wel. Ook de reiskosten worden vaak vergoed.

Lees verder onder het kader.

Mbo: praktijkovereenkomst

Voor het mbo betreft het een Praktijk Overeenkomst. In deze zogenoemde POK staan afspraken over het doel van de stage en wat er precies geleerd moet worden. Er staan geen afspraken in over een stagevergoeding, vrije dagen en werktijden.

Mbo-leerlingen die de Beroeps Begeleidende Leerweg volgen, de BBL, sluiten naast hun praktijkovereenkomst nog een overeenkomst af, namelijk een arbeidsovereenkomst. Zij volgen namelijk een traject van werkend leren; een dag in de week naar school, vier dagen in de week werken. In de arbeidsovereenkomst staan wél afspraken over werktijden, salaris, vrije dagen en verzekeringen. Meestal is de cao van de betreffende sector hierbij het uitgangspunt. Het is belangrijk te weten dat de school geen partij is bij de arbeidsovereenkomst, dat is iets tussen werkgever en werknemer wat de leerling in dit geval is. De school is wel partij bij de praktijkovereenkomst.

Verzekeringen

Naast de contracten, is er nog het verzekeringsgebeuren. Stagiaires en verzekeringen zijn een complexe combinatie. Omdat het risico dat een onervaren leerling iets aanricht of oploopt relatief groot is, hanteren verzekeraars voor hun stageverzekeringen vaak hoge tarieven. Dit kan afschrikken en om te voorkomen dat niemand meer stagebedrijf wil zijn, neemt de school vaak de stageverzekering op zich. Deze vergoedt de eventuele schade die een leerling bij of namens het stageadres veroorzaakt en die niet door de stagebieder zelf is verzekerd. Let op, het eigen risico kan hoog zijn.

Dat wil vervolgens niet zeggen dat die verder niets hoeft te doen. Wat de stagebieder namelijk sowieso altijd geregeld moet hebben, is een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die toe wordt gebracht aan derden. In principe wordt hieruit schade vergoed die een werknemer, en ook een stagiair, veroorzaakt. Aandacht verdient hierbij het hoofdstuk motorvoertuigen, machines en trekkers. Mocht de student tijdens het uitvoeren van stagewerk schade veroorzaken met of aan bijvoorbeeld de trekker, dan is dit niet te verhalen op de verzekering van de school, het valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf. Maar let op: dat is niét het geval als de leerling het voertuig voor privédoeleinden gebruikt zoals er na het werk mee naar huis rijden of om er tussendoor even boodschappen mee te doen.

Letsel

Ook de zogenaamde zorgplicht blijft veelal bij de stagebieder. Als een leerling tijdens de stage lichamelijk letsel oploopt, valt dit verzekeringstechnisch onder de dekking van het stagebedrijf. Dit kan nog wel juridisch gebakkelei opleveren als er in de rechtszaal een punt van wordt gemaakt in wiens opdracht de noodlottige klus werd gedaan. Was de school de opdrachtgever of in feite de stagebieder? En was de opdracht te risicovol of viel hij binnen het leertraject? Reden te meer om vooraf afspraken goed vast te leggen. En dan, als alles vooraf goed geregeld is, kan de stage eindelijk echt beginnen.

Reacties

  1. Een verzekering is een schijnoplossing. Geld beuren is er nooit bij, premie betalen wel. Het beste is een afspraak met de stagiair: maak je geen brokken dan krijg je een stagevergoeding en alles wat je kapot maakt repareer je zelf ( als dat mogelijk is).

Beheer
WP Admin