Een lagere aardgasproductie drukt het handelsoverschot.</p> <p><em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

Economie groeide iets harder dan gedacht

De Nederlandse economie is vorig jaar iets harder gegroeid dan eerder werd aangenomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de groei naar boven bijgesteld naar 2,0%, waar in eerdere raming nog werd uitgegaan van 1,9%.

Het licht positievere cijfer is te danken aan de overheidsuitgaven. Die kwamen in de nieuwe berekening iets hoger uit dan gedacht. Ook bleken er in het vierde kwartaal meer banen bij te zijn gekomen, namelijk 60.000 in plaats van 48.000.

Dichtschroeven gaskraan

Het algemene beeld van de economie blijft hetzelfde. Het verder dichtschroeven van de gaskraan in Groningen drukte de groei zoals eerder gemeld met ongeveer 0,4 procentpunt.

Het groeicijfer voor het vierde kwartaal (0,3% op kwartaalbasis) heeft het statistiekbureau niet herzien. Maar de twee voorgaande kwartalen zijn wel met 0,1% opwaarts aangepast: beide van 0,1 naar 0,2%.

Beheer
WP Admin