Staatssecretaris Martijn van Dam moet zich niet verzetten tegen regels die de positie van boeren en tuinders in de keten versterken. Dat stelt de SGP in de Tweede Kamer. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Druk op Van Dam om bescherming positie boer

Staatssecretaris Martijn van Dam moet zich niet verzetten tegen regels die de positie van boeren en tuinders in de keten versterken. Dat stelt de SGP in de Tweede Kamer.

Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP wil staatssecretaris Van Dam desnoods via een kameruitspraak tot inkeer brengen in zijn standpunt.

‘Er gaat veel mis’

Dijkgraaf zegt het teleurstellend te vinden dat de staatssecretaris “met ogenschijnlijk gemak fosfaatrechten en andere regels invoert, terwijl hij wegkijkt als het gaat om regelgeving voor meer onderhandelingsmacht voor boeren. Er gaat teveel mis.”

Hij noemt recente afspraken tussen supermarkten en milieu- en natuurorganisaties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als voorbeeld. “Nederlandse boeren moeten aan de aangescherpte voorwaarden voldoen, buitenlandse niet.” De staatssecretaris zou zich in Europees verband juist moeten inzetten om boeren de mogelijkheid te geven de krachten te bundelen. Van Dam meent dat met onder andere stimulering van innovatie en ondernemerschap de positie van primaire producenten kan worden versterkt. Hij verzet zich tegen extra Europese regels.

Boer in de keten

Dijkgraaf verbaast zich erover dat de staatssecretaris verwijst naar de werkgroep-Veerman die in opdracht van de Europese Commissie kijkt naar de positie van de boer in de keten.

Ook het CDA in de Tweede Kamer is kritisch over het standpunt van de staatssecretaris. Van Dam krijgt wel steun van de VVD. In de schriftelijke inbreng gaat de PvdA-fractie niet in op het standpunt van de staatssecretaris.

Beheer
WP Admin