Partner
PluimveePartner

Drinkwater: belangrijkste nutriënt verdient meer aandacht

Een vleeskuiken neemt bijna twee keer zoveel water op als voer. Toch krijgt het drinkwater van de dieren ten onrechte veel minder aandacht. In het webinar ‘water, water, water’ zet Elanco het onderwerp op de kaart. Hoe belangrijk is goed en voldoende drinkwater, hoe zorg je daarvoor en waar liggen de valkuilen?

De derde aflevering van een serie webinars over externe factoren die van invloed zijn op de resultaten van vleeskuikens, staat in teken van drinkwater. Drie sprekers laten elk vanuit hun expertise hun licht schijnen over drinkwater.

Belangrijkste nutriënt

Jack Jacobs is accountmanager bij Brabant Water en vanuit die functie adviseert hij pluimveehouders over het gebruik van goed drinkwater. Water is misschien niet het meest sexy onderwerp, maar verdient volgens Jacobs zeker meer aandacht. “Het is het belangrijkste nutriënt voor een vleeskuiken. Tegen de opname van 1 kilo voer staat gemiddeld 1,9 liter water terwijl het voer veel meer aandacht krijgt.” Jacobs pleit voor meer bewustzijn voor goed water bij de vleeskuikenhouder. “In drinkwatersystemen van tegenwoordig is drinkwater veel minder zichtbaar. Waar je vroeger met drinkcups het water nog te zien kreeg is dit bij nippels niet meer het geval.”

Jack Jacobs
Jack Jacobs

Schoon naar binnen

Het Brabantse waterbedrijf besteedt veel zorg aan de kwaliteit van het drinkwater en controleert dat heel frequent. Ook voor pluimveehouders met een eigen bron is het belangrijk om regelmatig het water te bemonsteren en laten onderzoeken. Naast aandacht voor de kwaliteit van het water zodra het naar binnen komt is het drinkwatersysteem zelf ook een kritische factor in de kwaliteit van het drinkwater dat een kuiken uiteindelijk opneemt.

Chemische en microbiologische waterkwaliteit

De tweede spreker, pluimveedierenarts bij Galluvet, Dr. Johan van Erum, wijst op het belang van een goede waterkwaliteit voor de gezondheid van het pluimvee. Naast de chemische kwaliteit is ook de microbiologische kwaliteit een aandachtspunt.

Extra uitdaging voor de pluimveesector is het belang van een goede bacteriële kwaliteit van het drinkwater met het oog op de volksgezondheid. Een risico voor de drinkwaterkwaliteit bij vleeskuikens schuilt in het ontstaan van een biofilm in het drinkwatersysteem.

Johan van Erum
Johan van Erum

Biofilm groot risico

Een biofilm is een laagje bacteriën, gisten en schimmels omgeven door een laagje slijm. Het kan zich heel hardnekkig in het systeem vastzetten. Het is als een reservoir waarin ziekteverwekkende bacteriën zoals salmonella, campylobacter, coli en enterococcen kunnen overleven en zich kunnen vermenigvuldigen. Dit gebeurt zeker als er weinig doorstroming is in combinatie met een hoge staltemperatuur. Voor jonge eendagskuikens, nog vrijwel zonder darmflora, kunnen bacteriën in het drinkwater meteen tot problemen leiden. Salmonella’s in het drinkwatersysteem kan de oorzaak van terugkerende salmonella-besmettingen op probleembedrijven zijn.

Gevaar van resistentievorming

Een ander aandachtspunt is het ontstaan van resistente bacteriën. Door het biofilm kunnen na een drinkwaterbehandeling met antibiotica ook na het spoelen resten van antibiotica in het drinkwatersysteem achterblijven. Volgens Van Erum zijn in proeven zelfs twee rondes na een uitgevoerde behandeling nog sporen van antibiotica in het drinkwater aangetoond. Daarbij was het drinkwatersysteem tussen de rondes telkens normaal gereinigd. Hierdoor kunnen zich multiresistente bacteriën ontwikkelen. Dit maakt behandelingen in de toekomst moeilijker en zeker zo ernstig is dat het gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Van Erum roept daarom op om aandacht te besteden aan goed reinigen van het drinkwatersysteem.

Tips en tricks voor goed reinigen

Joost Straathof van JSWater begeleidt en adviseert pluimveebedrijven op het gebied van drinkwater, kwaliteit en beschikbaarheid. Hij geeft in zijn presentatie tips en tricks die pluimveehouders kunnen helpen om de kuikens voldoende drinkwater van goede kwaliteit aan te bieden. Die variëren van aandachtspunten bij de inrichting van het drinkwatersysteem tot en met adviezen voor het goed reinigen van het systeem.

  1. Check de bronwaterkwaliteit.
  2. Controleer de breektank.
  3. Gebruik een automatisch spoelsysteem en zorg voor een goede inregeling.
  4. Zie toe op een gelijkmatige nippelopbrengst.
  5. Controleer doseerapparatuur toevoegmiddelen.
  6. Check of de drinkwatertoevoegingen op de juiste plaats en in de juiste dosering aankomen.
  7. Voorkom drinkwatervervuiling door goed te reinigen.
  8. Kijk verder dan wateranalyses.

Bekijk meer tips in de video onderaan dit artikel.

Joost Straathof
Joost Straathof

Betere technische resultaten

Verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater vertaalt zich in betere technische resultaten. Als de kwaliteit van het water niet goed is, activeert dat het immuunsysteem van het kuiken. De energie die hiervoor nodig is, gaat ten koste van groei en voederconversie. Alle reden om aandacht te besteden aan water en de webinar terug te kijken.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskuikens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin