Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Drie nieuwe wintertarwerassen in rassenlijst 2022

In de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst voor 2022 zijn drie nieuwe wintertarwerassen opgenomen.

In de groep ‘vultarwe’ gaat het om Revolver, in de groep ‘overige tarwe’ om Champion en Spearhead. De andere nieuw aanbevolen rassen in de lijst van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) stonden ook al in de lijst van vorig jaar. Er is geen nieuw baktarweras in de lijst opgenomen.

Revolver geeft een goede opbrengst en beschikt over goede resistenties tegen ziekten. Ook de stevigheid is voldoende. Champion en Spearhead geven goede tot hoge opbrengsten en combineren dit met een goede stevigheid. De ziekteresistenties zijn voldoende tot goed.

Voor een gangbare teelt waarin ziekten bestreden worden, geven de laatste drie kolommen van deze tabel (pdf) (onder de kop ‘Korrelopbrengst met ziektebestrijding’) de meest relevante informatie over rasverschillen in opbrengst.

Ziekteresistenties en stevigheid

Bij de keus voor een ras is het nodig om op de opbrengst van de rassen te letten, maar ook op eigenschappen als de ziekteresistenties en de stevigheid. Dit is niet alleen van belang bij de keuze van het ras, maar ook tijdens de teelt geeft dit waardevolle informatie. Naarmate de ziekteresistentie lager is, is het nog noodzakelijker erop te letten dat de ziektebestrijding tijdig en met de juiste middelen wordt uitgevoerd wordt. Bij een minder stevig ras verdient de groeiregulatie extra aandacht.

medeauteur: Lubbert van den Brink, Wageningen UR Open Teelten

Beheer
WP Admin