De maatregelen waarmee de provincie Drenthe het landelijk gebied wil hervormen, zijn definitief en officieel ingediend bij het ministerie van LNV. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Drenthe vraagt 445 miljoen euro voor aanpak landelijk gebied

De maatregelen waarmee de provincie Drenthe het landelijk gebied wil hervormen, zijn definitief en officieel ingediend bij het ministerie van LNV. Drenthe is de eerste die de maatregelenpakketten aanlevert, aldus gedeputeerde Jisse Otter (landbouw, stikstof en Drents Programma Landelijk Gebied).

De plannen om natuur, water en klimaat te verbeteren en de landbouw te verduurzamen tellen op tot 445 miljoen euro. Dat bedrag is inclusief de 131 miljoen euro voor eerder al goedgekeurde projecten. Drenthe vraagt ook een bijdrage van het Rijk om grond te kunnen kopen van boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Voor het pakket waarin deze maatregel zit, hoopt Otter op een bijdrage van 133 miljoen euro.

Hij benadrukt dat er geen sprake is van het op grote schaal omzetten van landbouwgrond naar natuur. “Een beekje weer meanderen zal misschien een stukje landbouwgrond kosten. Maar dat gaat eigenlijk altijd al zo en in goed overleg.”

Voor de zomer duidelijkheid

Otter kan nu alleen afwachten of het Drentse verzoek wordt gehonoreerd. “Er is 131 miljoen gereserveerd bij het ministerie van LNV, verder niets.” Drenthe en de andere provincies hebben de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied vertaald in plannen voor hun regio’s. Het Rijk heeft hier 1,28 miljard euro voor vrijgemaakt.

“We kunnen niet wachten tot alles duidelijk is, dus we zijn maar vast begonnen”, aldus Otter. “Wie er ook aan het roer komt, van deze projecten krijgen we geen spijt. We verbeteren natuurgebieden of richten ze in, we kijken naar goed waterbeheer. Nu is het soms te nat of te droog, daar heeft iedereen wat aan. We proberen ook de landbouw te helpen, bijvoorbeeld met het wegvangen van stikstof (stikstofkrakers) en mestschuivers.”

Drenthe verwacht nog voor de zomer duidelijkheid te krijgen over de 131 miljoen euro voor de koplopersprojecten.

Beheer
WP Admin