AkkerbouwFoto

Drains en bodembeheer tegen wateroverlast

Wat doe je als teler in antwoord op steeds extremer weer, om water snel af te voeren? Deze fotoreportage, mét video, toont wat telers Martijn Potappel en Mathé Penders eraan doen. Drainage is belangrijk, goed bodembeheer is een must.

 

 

Martijn Potappel (30) en Matthé Penders (58) boeren in Bant (Fl.) in maatschap met hun vrouwen op 68 hectare akkerbouwgrond. De schoonzoon en schoonvader hebben de laatste vier jaar zo’n €35.000 geïnvesteerd in het draineren van een nieuw perceel en natte delen van percelen. Ze rekenen dik €1.000 per hectare en volgens Penders kan dat zonder twijfel uit. “Dat is zo terugverdiend”, zegt hij stellig. “Als de boel verzuipt, kost dat je veel meer.”

 

 

 

Drainage na jaren van groei nu stabiel

Tussen 2003 en 2010 groeide het areaal gedraineerde landbouwgrond volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van 14 naar 33 procent. De uitbreiding van de drainage vond vooral plaats in de zeekleigebieden. Het combineren van beregenen en draineren komt vooral veel voor in Flevoland, de Wieringermeerpolder en op Goeree-Overflakkee. Die groei is gestabiliseerd, zegt Brugt Bergsma, directeur van Bergsma Drain in het Friese Terkaple. Dit bedrijf heeft ook de drains getrokken bij Potappel en Penders. Bergsma werkt in de vijf Noordelijke provincies. “Tegenwoordig houden we ons meer bezig met het vervangen van oude drainage. Na een jaar of 25 zijn drains aan vervanging toe. Daar hebben we veel werk aan.” Dat gebeurt in het voor- en najaar. Voor en na de teelt van gewassen. Bij zowel akkerbouw- als melkveebedrijven. Drainage kan sleufloos of met een kettinggraafmachine worden aangelegd. De drainagebedrijven, overal in het land gevestigd, werken niet alleen in de landbouw, maar draineren ook bijvoorbeeld sportvelden en tuinen. De eerder genoemde uitbreiding van de drainage heeft vooral plaatsgevonden in de kleigebieden. Niet verwonderlijk, omdat kleigrond water beter vast houdt dan zandgrond, waardoor de natuurlijke afwatering minder is.

Beheer
WP Admin