Schapen voor de slacht tijdens het islamitische offerfeest. Foto: ANP RundveeOpinie

‘Discussie ritueel slachten herhaald’

In 2012 stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om ritueel slachten te verbieden. Je zou denken dat we daar dan voorlopig niet meer over hoeven te beginnen. Maar niets is minder waar.

De Partij van de Dieren voelt zich sterk na het succes van de kalfjesmotie en heeft een nieuw wetsvoorstel aangekondigd. Die mafkezen weten niet van ophouden.

Maar ook staatssecretaris Van Dam begint er nu weer over. Hij wil weliswaar niet opnieuw proberen om het ritueel slachten te verbieden, maar hij wil wel strengere regels en onder meer het exporteren van halal-vlees tegengaan. Desgevraagd wist hij trouwens niet of er wel daadwerkelijk werd geëxporteerd.

Enig dierenleed tijdens slacht

Natuurlijk zal er enig dierenleed zijn bij het slachten, en bij het ritueel slachten waarschijnlijk iets meer dan bij gewoon slachten. En het is natuurlijk wel sneu voor de koe of de kip die zelf geen moslim of jood is (neem ik aan) dat hij in handen valt van een ritueel slager met zo’n groot mes. Ik heb ook niet veel op met dit soort praktijkregels die godsdiensten hanteren op basis van heel oude boeken die in de woestijn zijn geschreven.

Maar aan de andere kant: is dat dierenleed dan echt zo extreem dat we deze gelovigen zo diep zouden moeten frustreren? De Eerste Kamer gooide het destijds over de boeg van de godsdienstvrijheid. Ik zou zeggen: laten we vooral gewoon een beetje praktisch en tolerant zijn, ook als het gaat om eigenaardige en niet geheel koosjere religieuze gebruiken en tradities. Veelzeggend vind ik dat er in Nederland al eerder een verbod op ritueel slachten bestond (1940-1945). Daar staat weer tegenover dat in andere landen ook nu nog zo’n verbod bestaat: in Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Polen, Denemarken en IJsland is ritueel slachten bij wet verboden.

Herhaling van discussie verbieden?

Veel zin in een nieuwe discussie over dit onderwerp heb ik niet. Zouden we niet een grondwetsartikel kunnen toevoegen die herhaling van dit soort zetten verbiedt?

Aardig is natuurlijk wel weer dat het varken in deze hele discussie nu eens niet de klos is. Die mag zich blijven verheugen op een diervriendelijke dood.

Beheer
WP Admin