Foto: Ton Kastermans AlgemeenNieuws

Dik € 4,3 miljoen Friese subsidie water en klimaat

Provincie Friesland stelt ruim € 4,3 miljoen beschikbaar voor de POP3-subsidieregeling Niet-productieve investeringen water en klimaat.

Dat heeft het College van Gedeputeerde Staten deze week besloten. De subsidie is bedoeld voor maatregelen zoals het natuurvriendelijk inrichten van (hoofd)watergangen en het ondiepen of dempen van sloten. Andere voorbeelden zijn de aanleg van infiltratiegreppels en het verhogen van het waterpeil om inklinking van veen te voorkomen.

Alleen subsidie bij bedragen boven € 200.000

De subsidie kan aangevraagd worden door boeren, landbouworganisaties en andere grondeigenaren en -gebruikers. Vanaf 20 mei tot en met 30 augustus kan de aanvraag ingediend worden bij Gedeputeerde Staten via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Een van de eisen is dat het subsidiebedrag minimaal € 200.000 moet zijn. Ook moet de investering een directe link met de landbouw hebben. Het projectplan dient conform het format van SNN bijgevoegd te worden.

Het subsidiebedrag van € 4.357.000 bestaat voor de helft uit Europese middelen en voor de andere helft uit overheidsmiddelen.

Beheer
WP Admin