AlgemeenNieuws

Dijksma geeft vrijstelling voor bovengronds uitrijden

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma geeft bij wijze van proef een jaar vrijstelling voor het bovengronds uitrijden van mest door zogenoemde kringloopboeren. De bewindsvrouw gaat daarmee in op een motie van Henk van Gerven (SP), waarin om de vrijstelling werd gevraagd.

De Tweede Kamer wilde de vrijstelling beperken tot maximaal 100 gecertificeerde boeren, die lid zijn van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu of de Noordelijke Friese Wouden. De staatssecretaris zegt dat ze geen regeling kan maken die alleen toegankelijk is voor de leden van die organisaties. Ze maakt nu een vrijstelling, waarin eisen worden gesteld die overeenkomen met de certificaten van de twee verenigingen.

Het parlement wilde de boeren een vrijstelling geven voor de duur van vijf jaar. Maar daar wil Dijksma vooralsnog niet aan. Zij wijst op de kanttekeningen die de Technische Commissie Bodembescherming maakt. De TCB verwacht een hogere ammoniak-vervluchtiging bij bovengrondse aanwending, zeker als meer boeren gebruik maken van de vrijstelling. Daarbij komt volgens de TCB ook nog dat het gedachtengoed van de kringlooplandbouw niet goed past bij het bovengronds aanwenden, vanwege het grotere stikstofverlies.

Vanwege de bezwaren van de TCB en om eerst aan te zien hoeveel boeren gebruik gaan maken van de vrijstelling, beperkt de staatssecretaris de vrijstelling tot een periode van een jaar. Ze laat ruimte voor een verlenging van de vrijstelling aan het eind van het jaar met een periode van nog eens vier jaar.

Beheer
WP Admin