Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Dijkhuizen en Schaap in Raad van Advies STAF

Aalt Dijkhuizen en Sybe Schaap zijn toegetreden tot de recent ingestelde Raad van Advies van Stichting Agri Facts (STAF).

Het bestuur van STAF zegt buitengewoon verheugd met de toetreding. “Beiden nemen een schat aan kennis en ervaring met zich mee en hebben een breed netwerk in wetenschap, overheid en bedrijfsleven, in binnen- en buitenland”, aldus het bestuur.

Twee zwaargewichten

Dijkhuizen en Schaap zullen STAF gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Met Dijkhuizen en Schaap haalt STAF twee ‘zwaargewichten’ binnen. Aalt Dijkhuizen is onder andere voorzitter van de Topsector Agri & Food en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Sybe Schaap was landbouwer en hoogleraar ‘water policy & governance’ in Wageningen. Tot juni 2019 was Schaap lid van de Eerste Kamer voor de VVD.

Complexe vraagstukken

Stichting Agri Facts werkt aan uitbreiding van haar onderzoekscapaciteit en heeft daarom naar eigen zeggen behoefte aan een raad van advies. De vraagstukken die STAF oppakt, zijn veelal complex. Desalniettemin is het streven om die in relatief korte tijd terug te brengen tot de kern en de harde feiten. De raad van advies zal STAF adviseren over de aanpak van vraagstukken, meedenken over kennisbronnen die daarbij van betekenis kunnen zijn, als ook over de communicatie van de uitkomsten en de eventuele verzoeken tot rectificatie van onjuiste informatie.

Beheer
WP Admin