Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Derving melkproductie begint al vanaf 12.400 cellen

Koeien met een celgetal hoger dan 12.400 cellen per milliliter melk, produceren suboptimaal.

Dat concluderen wetenschappers aan de Universiteit van Sao Paulo in een artikel in Journal of Dairy Science. De onderzoekers hebben voor hun studie de gegevens gebruikt van ruim 230.000 melkcontrole gegevens van bijna 32.000 Holstein-koeien, verdeeld over 243 bedrijven.

De Gezondheidsdienst voor Dieren legt uit dat teruglopende melkproductie een gevolg is van de ontsteking in een kwartier van de uier, veroorzaakt door een mastitisverwekker. Het productieverlies is niet alleen afhankelijk van de ontstekingsreactie, wat zich uit in het celgetal, maar ook van de leeftijd van de koe (pariteit) en het lactatiestadium.

Celgetal boven 12.400 kost melk

Het onderzoek toont dat elke verhoging boven 12.400 cellen per milliliter melk kost. Bij tweede- en derdekalfskoeien is dit effect groter dan bij vaarzen. Ook is dit effect aan het einde van de lactatie groter dan aan het begin. Op de piek van de lactatie is het effect het minst groot.

Gemiddeld tankcelgetal rond 175.000

Het gemiddeld celgetal in tankmelk in Nederland ligt rond 175.000 cellen per milliliter melk. Dat is wereldwijd gezien al een laag gemiddeld tankcelgetal. Toch toont het onderzoek dat streven naar verdere verlaging zeker de moeite is omdat het minder melkverlies betekent.

Beheer
WP Admin