PluimveeNieuws

Definitieve aanslag DGF-heffing uitgesteld

Het versturen van de definitieve aanslag heffing Diergezondheidfonds (DGF) 2015 voor pluimveebedrijven is uitgesteld tot in de eerste helft van augustus.

RVO.nl zou de aanslag eind juni versturen, maar moest dat uitstellen om de definitieve aanslag opnieuw te berekenen. Deze herberekening is nodig om te voorkomen dat zo’n 1.800 pluimveehouders dubbel DGF-heffing gaan betalen over koppels opgezet in 2014 die ook in 2015 nog op hun bedrijf aanwezig waren. Over die dieren was al in 2014 al DGF-heffing betaald aan/via het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE). Maar omdat de dieren ook zouden tellen bij de bepaling van het gemiddeld aantal aanwezig dieren in 2015, waarop RVO.nl de aanslag DGF-heffing op baseert, zouden pluimveehouders dubbel heffing moeten betalen over dezelfde dieren.

Kamervragen CDA

Naar aanleiding van Kamervragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vorige week gezegd dat de pluimveehouders ervan uit mochten gaan dat de koppels pluimvee, waarover ze in 2014 al heffing hadden betaald, niet zouden worden meegerekend bij de berekening van het aantal gehouden dieren in 2015.

LTO/NOP had verschillende keren tijdens overleg met EZ indringend gehamerd op het terugdraaien van de dubbele heffing. Dat leek weinig effect te sorteren. Nadat LTO/NOP pluimveehouders opriep om bezwaar te gaan maken tegen de definitieve aanslag DGF-heffing, werden er Kamervragen over gesteld. Die hadden wel effect.

Complex DGF-systeem blijft hoog op de agenda

Ondanks dat de horde van de dubbele heffing is genomen, blijft het DGF hoog op de agenda staan van pluimveebestuurders. De uitvoeringskosten blijken door onder meer de complexiteit door de vele pluimveecategorieën en de koppeling tussen het RVO-systeem en de KIP-database hoger dan verwacht. Het bestuur van de NOP/LTO-vakgroep pluimveehouderij vreest dat die extra kosten, die kunnen oplopen tot €600.000, naar de sector worden geschoven. ,,We hebben onze handtekening onder het DGF-convenant gezet, maar daarmee hebben we de overheid geen blanco cheque in handen gegeven’’, is de breed gedragen opvatting van het bestuur.

Lees meer nieuberichten over het Diergezondheidsfonds

Beheer
WP Admin