Foto: Limagrain RundveePartner

De lessen uit maisseizoen 2018

Al voor het 4e (!) jaar op rij kunnen we spreken van een groeiseizoen met extreme weersomstandigheden. Een koud voorjaar, extreme neerslag, langdurige droogte en hitte en zomerstormen: het kwam de laatste jaren allemaal voorbij. Wat kan je als maisteler doen om je tegen weersextremen te wapenen?

Het groeiseizoen begon dit jaar al extreem, met hoge temperaturen en plaatselijk zeer zware neerslag. Waar geen wateroverlast was, had de mais doorgaans een prima start. De droogte die volgde brak alle records, met wisselende maisopbrengsten als gevolg. Op de volgende factoren kan je sturen om je ruwvoeropbrengst te waarborgen:

Rassenkeuze mais

Met een slimme maisrassenkeuze boek je direct veel winst. Zowel bij een koud voorjaar, droogte en hitte en een somber najaar zijn zeer vroege / vroege maisrassen het meest oogstzeker:

  • Vroege rassen leggen al vroeg in het seizoen hun kolf en pluim aan, van droogte is dan nog geen sprake. De (zeer) vroege rassen hadden daarom deze zomer een veel betere kolfontwikkeling dan middenvroege en late rassen.
  • Vroege rassen worden ook in een koude, sombere nazomer volledig rijp en behalen daardoor hun maximale VEM per kg ds.
  • Vroege rassen zijn eerder oogstrijp. Een vroege maisoogst geeft doorgaans minder kans op legering, ziekten en structuurschade aan de bodem. Maistelers op zand- en lössgrond moeten het vanggewas vanaf 2019 bovendien uiterlijk 1 oktober gezaaid hebben, dat is met (zeer) vroege rassen prima mogelijk.

De opbrengstpotentie van (zeer) vroege rassen is door veredeling enorm verhoogd, LG 31.205 (zeer vroeg) en LG 31.226 (vroeg) leveren bijvoorbeeld 22,5 tot 23 ton ds/ha in de rassenlijstproeven. Dat is meer dan menig middenvroeg ras!

Bodemkwaliteit

Zowel bij droogte als bij extreme neerslag is de waarde van een goede bodemkwaliteit goed zichtbaar. Gezonde bodems met een goede bodemstructuur en voldoende organische stof kunnen meer water bergen en afvoeren, leveren meer nutriënten en houden de mais langer vitaal en gezond, ook bij extreem weer.

Voorkom structuurbederf in de maisteelt: voer de voorjaarsbewerkingen pas uit wanneer de grond voldoende droog is, zorg voor een vroege maisoogst met vroege rassen, en pas waar mogelijk vruchtwisseling met gras toe.

De lessen uit maisseizoen 2018


Bouwplan

Ook je bouwplan is extra oogstzeker te maken. In dit zeer droge jaar zagen we klaver, luzerne en voederbieten veel langer doorgroeien dan gras en mais. Deze gewassen wortelen veel dieper en zijn daarom beter bestand tegen droogte.

Neem voor meer praktische adviezen in je ruwvoerteelt vrijblijvend contact op met je LG ruwvoerspecialist of kijk op www.lgseeds.nl

Beheer
WP Admin