AlgemeenNieuws

De Hoop Mengvoeders mag schoorsteen mogelijk verhogen

Zelhem – De schoorsteen van de fabriek van De Hoop Mengvoeders bij Zelhem wordt op termijn mogelijk verhoogd van 31 naar 51 meter. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst stellen de gemeenteraad voor om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het gefaseerd verhogen van de schoorsteen.

Wel zullen zienswijzen die eventueel op de plannen voor het verhogen van de schoorsteen worden ingediend serieus worden behandeld, meldt dagblad De Gelderlander. Met deze verhoging moet de geuroverlast bij omwonenden worden verminderd.

Henri Brethouwer, bedrijfsleider bij De Hoop, was blij verrast met het bericht. Maar Brethouwer heeft nog geen officiële bevestiging van dit voornemen van B&W van Bronckhorst, waar Zelhem onder valt. Dat B&W willen meegaan in een verhoging van de schoorsteen verbaast Brethouwer niet. “De gemeente staat al wel langer positief tegenover ons voornemen.”

In 2013 had De Hoop Mengvoeders ook al plannen om de schoorsteen bij de fabriek al verhogen, van 31 naar 41 meter. Die verhoging is er destijds niet gekomen omdat het vorig jaar niet lukte om een bouwvergunning te krijgen. Daarvoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Sinds 2013 heeft het mengvoederbedrijf verder overleg gevoerd met de omwonenden en zijn de partijen overeengekomen dat De Hoop de schoorsteen tot 51 meter zou kunnen verhogen. Volgens Brethouwer is die hoogte nu de uiterste hoogte die in het bestemmingsplan past. Dat het college van Bronckhorst nu lijkt te willen meewerken aan een hogere schoorsteen heeft er mee te maken dat een dergelijke ingreep het straatbeeld niet direct aantast, volgens B&W van Bronckhorst.

Beheer
WP Admin