Partner
Foto: Hipra VarkensPartner

De afweerreactie na naaldloze intradermale enting

In de varkenshouderij is het verbeteren van de afweer door het enten van varkens van groot belang voor het bevorderen van diergezondheid op het bedrijf en het verminderen van ziekte-uitbraken. Er worden steeds meer intradermale entingen, zoals met de Hipradermic®, ingezet om immuniteit op te wekken bij varkens. Maar hoe werkt dat nu, afweer aanmaken na een intradermale vaccinatie?

Afweerreactie na entingen

Immuniteitsopbouw na een inenting omvat een complex proces dat begint met het inspuiten van een verzwakte of gedode vorm van een ziekteverwekker of een onderdeel ervan, meestal in de nekspier. Bij naaldloze intradermale vaccinatie wordt het vaccin niet in de spier maar in de huid (dermis) toegediend. Wat gebeurt er vervolgens ? Hoe komt het tot een bescherming tegen ziekte?

  1. Toedienen van antigeen: Het vaccin bevat zogenaamde “antigenen”. Dat zijn specifieke stukjes van de ziekteverwekker, waartegen het afweersysteem reageert en de immuniteit wordt opgebouwd.
  2. Opname van antigeen door immuuncellen: De geïnjecteerde antigenen worden opgenomen door immuuncellen, met name dendritische cellen en macrofagen. Deze immuuncellen spelen een cruciale rol bij het initiëren van een immuunrespons. Een groot voordeel van het intradermaal vaccineren is dat de antigenen in de huid terecht komen waar deze immuuncellen van nature veel aanwezig zijn. De huid vormt een belangrijke barrière tegen indringers. Er moet een goede verdediging zijn en daar zorgt het afweersysteem voor. Spierweefsel is normaal “steriel” en arm aan immuuncellen. Hulpstoffen in het vaccin moeten de immuuncellen naar de plaats van injectie lokken.
  3. Verwerking van het antigeen: De opgenomen antigenen worden verwerkt door de immuuncellen en vervolgens gepresenteerd aan T-lymfocyten (witte bloedcellen) in de lymfeklieren, die zich in de buurt van de injectieplaats bevinden. Dit proces activeert de witte bloedcellen.
  4. Aanmaak van antilichamen: T-cellen activeren een ander type witte bloedcel (B-cellen), wat resulteert in de productie van antilichamen, die specifiek gericht zijn op de geïnjecteerde antigenen. Deze antilichamen spelen een cruciale rol bij het neutraliseren van de ziekteverwekker en het voorkomen van ziekte.
  5. Vorming van immunologisch geheugen: Naast het genereren van antilichamen, leidt vaccinatie ook tot de vorming van immunologisch geheugen. Dit houdt in dat een groep van geheugencellen wordt gegenereerd, zowel T-cellen als B-cellen, die de specifieke antigenen onthouden. Als het lichaam later opnieuw wordt blootgesteld aan dezelfde ziekteverwekker, kan het immuunsysteem snel en krachtig reageren, waardoor de ziekte wordt bestreden voordat deze zich kan verspreiden. Dat is het doel van vaccinatie.

Naaldloze intradermale vaccinatie met de Hipradermic® leidt tot een sterke en doeltreffende immuunrespons, met langdurige bescherming tegen infectieziekten. Het is een veelgebruikte en effectieve methode voor het bevorderen van immuniteit en het voorkomen van ziekte. Het blijkt dat de huid een hoge concentratie aan immuuncellen bevat, waaronder dendritische cellen, B- en T-lymfocyten. Doordat de onderhuid rijk is aan deze zogenaamde antigeen-presenterende cellen, die een essentiële taak vervullen in het immuunsysteem, is deze locatie ideaal om een vaccinatie toe te dienen.

Studies hebben aangetoond dat intradermale entingen zoals met de Hipradermic® bij varkens kunnen leiden tot een minstens zo snelle en sterke productie van antilichamen en een zeer goede immuunrespons in vergelijking met intramusculaire entingen.

Intradermale enting is een goede methode voor het opwekken van immuniteit, met minimaal een vergelijkbare bescherming in vergelijking met intramusculaire enting. Behalve de immunologische voordelen, is de techniek van het intradermaal vaccineren ook gemakkelijk, het vaccin is traceerbaar, de werkwijze is meer hygiënisch dan injectie met de naald en het is veilig, er treden minder verwondingen op van personeel.

Beheer
WP Admin