AlgemeenNieuws

Daling antibioticagebruik stagneert

Het antibioticumgebruik in de veehouderij is in 2015 vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 2014. Het daalde met 0,65%.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa. Bij vleeskalveren en kalkoenen nam het gebruik toe. In de kalversector met 4,3% en in de kalkoensector met 16,9%. Dit komt waarschijnlijk mede door een aantal uitbraken van de kalkoenziekte blackhead, waarvoor geen goede preventieve middelen meer beschikbaar zijn.

Daling varkenshouderij 5%

In de rundveehouderij daalde het gebruik met 2,2%, in de varkenshouderij met 5,0% en in de vleeskuikensector met 7,4%, gerekend in dierdagdoseringen.

Het aantal bedrijven dat te veel antibioticum gebruikt is in 2015 nauwelijks gedaald. Bij vleeskalveren gaat het om 9 tot 16%, afhankelijk van de bedrijfssoort. Bij vleeskuikenbedrijven is dat 10% en bij kalkoenbedrijven 30%. De overgrote meerderheid van de melkvee- en varkensbedrijven zit in het zogeheten streefgebied, respectievelijk 93 en 90%.

Onderzoek naar toename

De SDa concludeert dat de sectorale verbeterplannen nu niet meer leiden tot een daling van het aantal bedrijven dat te veel gebruikt, vooral wat betreft de pluimvee- en kalversector. SDa adviseert om te gaan onderzoeken of hier sprake is van vermijdbaar of noodzakelijk gebruik.

In totaal 762 bedrijven gebruikte drie jaar achterelkaar te veel antibioticum.

Hoogwaardige antibiotica

Het gebruik van hoogwaardige antibiotica, de 3e en 4e generatie cefalosporines, fluoroquinolonen en aminoglycosiden is in de veehouderij verder gedaald. Het gebruik van colistine is in alle sectoren, met uitzondering van de rundveehouderij, toegenomen. De toename varieert van 11% in de varkenssector tot ruim 700% in de kalkoensector. SDa noemt de colistineresistentie een punt van zorg.

Ten opzichte van 2009 is de antibioticumverkoop voor diergeneeskundig gebruik met 58% gedaald. Ten opzichte van de rest van Europa is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij gemiddeld.

Lees ook: ‘Antibioticabeleid werkt, nu richten op verantwoord gebruik’.

Beheer
WP Admin