AlgemeenNieuws

COV: kwaliteitsverbetering versnellen

Zoetermeer – Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is voor de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) aanleiding om waar mogelijk te versnellen op het vlak van verdere kwaliteitsverbetering.

“Wij hechten bovendien aan een sterke onafhankelijke NVWA”, aldus woordvoerder Dé van de Riet van de COV.

Van de Riet geeft aan dat aan veel zaken al wordt gewerkt binnen de Taskforce Voedselvertrouwen. Voorzitter Jan Odink van de Nepluvi, de branche-organisatie voor de pluimveeslachterijen, kan zich voor een groot deel vinden in de aanbevelingen van de Raad. Hij stelt wel vast dat het rapport vooral is toegespitst op zaken die in de roodvleessectoren spelen. Ook Odink constateert dat aan veel zaken al wordt gewerkt.

De COV is voorstander van aanscherping van de controleregimes. Voor bedrijven die niet aan de eisen voldoen is geen plek meer. “Ze zullen worden uitgesloten via de markt omdat goedwillende bedrijven geen zaken met ze willen doen. Uiteindelijk zal ook de NVWA hun erkenning in moeten trekken.” Volgens Van de Riet kan voor goedwillende bedrijven een licht controle een toezichtsregime volstaan. Er moet actieve uitwisseling van informatie richting de overheid en de toezichthouder komen en ook naar de consument via productetikettering.

Op het punt van de private controle en certificering wijst hij er op dat het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) druk bezig was om de regelgeving, de controle en de sanctionering binnen de IKB-systemen aan te scherpen. Door de opheffing van het PPE stagneert dit proces. Nog steeds is niet duidelijk hoe de taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Odink noemt het een gemiste kans voor de raad dat ze dit aspect niet mee heeft genomen in de rapportage.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • NOP 2.0 scharreleieren
  • NOP 2.0 richtprijs kooi-eieren
  • Totaaloverzicht
  • Beheer
    WP Admin