VarkensNieuws

Commissie: verspreiding Afrikaanse varkenspest door jacht

Brussel – De verspreiding van Afrikaanse varkenspest in Polen en de Baltische staten is vermoedelijk gekomen doordat in Wit-Rusland en Rusland is gejaagd op wilde zwijnen die besmet waren het virus. Dat zegt Bernard Van Goethem, directeur van diergezondheid van de Europese Commissie, tijdens een vergadering in het Europees Parlement. De Commissie is bereid om de geruimde dieren deels te vergoeden.

Europarlementariërs vinden dat de Europese Commissie te weinig doet om de ziekte uit te bannen. “De maatregelen zijn absoluut ontoereikend”,  vindt de Poolse Europarlementariër janusz Wojciechowski (ECN). Ook Bronis Rope van de Groenen vindt dat er te weinig wordt gedaan. “De bedrijven zijn wel geruimd, maar er is geen compensatie gekomen. De veterinaire dienst van Litouwen heeft heel veel voorstellen gedaan, maar de Europese Commissie heeft niets gedaan”, vindt de Litouwse politicus. De Nederlandse Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) vinden dat er meer aandacht moet komen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen de ziekte.

De Europese Commissie vindt de kritiek van de parlementariërs onterecht. “Nog nooit hebben we de bestrijding zo nauw gecontroleerd als deze. Iedere week is er controle in het gebied”, aldus Van Goethem. Hij benadrukt dat de beste methode is om de wilde zwijnen te laten sterven aan de ziekte op de plek waar ze zijn. “Dit is vijf keer efficiënter dan de dieren gaan afschieten. Als je gaat afschieten slaan de wilde zwijnen op de vlucht en besmetten ze andere dieren. Dat leidt tot snellere verspreiding van het virus. Beter is het om de populatie te beheren op de plaats waar ze zijn.”

De kritiek over het gebrek aan vergoedingen is volgens de Commissie onterecht. Vorig jaar heeft de Commissie € 2,5 miljoen uitgetrokken en dit jaar is € 3,5 miljoen vrijgemaakt voor de vier getroffen lidstaten. Nu het virus binnen de EU is, vraagt dat aanpassing van het beleid. “We zijn ook bereid om de financiële steun te verhogen. Verder zijn we bereid om 30 procent van de geruimde varkens te vergoeden”, aldus Van Goethem. Hij verwacht dat er ook een vaccin komt tegen het dodelijke varkensvirus. “Er wordt al 20 jaar onderzoek gedaan, maar ik ben er wel van overtuigd dat er een vaccin zal komen.”

Beheer
WP Admin