Foto: Hans Prinsen AkkerbouwOpinie

‘Cijfers vervuild grondwater behoeven verduidelijking’

Eigenlijk is het goed nieuws: de belasting met bestrijdingsmiddelen van grondwater neemt af. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begint er de samenvatting van het rapport hierover ook mee.

Maar in de berichtgeving staat centraal dat een kwart van de winningslocaties voor drinkwater vervuild is met bestrijdingsmiddelen.  Zo werkt het.

De bewindslieden Melanie Schultz van Haegen (milieu) en Martijn van Dam (landbouw) tonen zich verontrust en willen extra maatregelen. Vooropgesteld dat drinkwater schoon moet zijn, zijn er toch meer cijfers nodig om een serieus plan van aanpak op te kunnen stellen. In de winlocaties worden 49 verschillende middelen gevonden. Sommige zijn al lang verboden, anderen zijn nog toegelaten. Onduidelijk is welke middelen op welke plek zijn aangetroffen. Aan residuen van verboden middelen in diep grondwater is niets meer te doen.

Akkerbouw al druk bezig met verminderen milieubelasting

Pas als dat duidelijk is, kunnen vervolgstappen worden gezet. Het laat onverlet dat de akkerbouw al heel wat heeft gedaan om de milieubelasting door chemische middelen te verminderen. Zo zijn er beslissingsondersteunende systemen en worden geïntegreerde gewasbescherming, driftbeperkende doppen en het aanhouden van spuitvrije zones al volop toegepast. Het toepassen van precisielandbouw kan de milieubelasting verder terug dringen.

Gewasbescherming is de achilleshiel van de akkerbouw in de maatschappelijke discussies over de voedselproductie. Het is de akkerbouw alles aan gelegen te kunnen blijven beschikken over een breed palet aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat vereist een proactieve houding.

Beheer
WP Admin