Foto: ANP PluimveeNieuws

Centrum pluimveesector geraakt na uitbraak vogelgriep in Ede

Bij eenden op een vermeerderingsbedrijf in het Gelderse Ede is vogelgriep (H5) vastgesteld.

De NVWA ruimt 3.000 eenden. In de 10-kilometerzone rond het bedrijf liggen 237 andere pluimveebedrijven. Er is bovendien een vervoersverbod voor levend pluimvee afgekondigd in het gebied dat loopt van Hilversum naar Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Arnhem en Utrecht.

LTO/NOP: ‘Grote gevolgen’

Voorzitter Kees de Jong van de vakgroep voor pluimveehouders van LTO/NOP stelt dat het hier gaat om een klein aantal dieren, maar wel met heel grote gevolgen. Hij zegt mee te leven met de pluimveehouders in het getroffen gebied. “Ik heb de situatie van 2003 in gedachten en weet nog de impact die vogelgriep vooral daar heeft gehad. De situatie is qua bestrijding echter niet te vergelijken met 2003, want toen hadden we te maken met een onbekende vijand en nu weten we wat ons te doen staat.”

Alert blijven op de hygiëne

Pluimveehouders doen al het mogelijke om vogelgriep buiten de deur te houden en daarmee is een besmetting van bedrijf naar bedrijf tot op heden uitgebleven. De Jong roept pluimveehouders op alert te blijven op de hygiëne. “Wees superscherp op elke stap die je zelf zet binnen het bedrijf en die iemand die op het bedrijf komt zet. Kijk bij elke stap of je nog iets extra’s kunt doen. Het is frustrerend dat we nog steeds niet weten hoe de vogelgriep bij de kippen komt. De laatste schakel van de besmetting kennen we nog niet.”

Hij geeft aan dat de komende week spannend wordt. “Eerder waren er pluimveehouderijen die dichter op een besmet bedrijf stonden en toch vrij van vogelgriep zijn gebleven, dus ik hoop dat het gaat om 1 brandje dat ter plekke dooft.”

Rampscenario

Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) Bart-Jan Oplaat noemt de uitbraak in de Gelderse Vallei het grootste rampscenario dat je zou kunnen bedenken. “De uitbraak is op de slechts denkbare plaats. Het is te hopen dat het bij 1 bedrijf blijft.”

Hart pluimveesector

Met de uitbraak in Ede is het hart van de pluimveesector getroffen. De 10-kilometerzone loopt van Barneveld in het noorden tot Wageningen in het zuiden. In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Ede liggen 6 andere pluimveebedrijven waarvan 1 broederij. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Daarnaast liggen net buiten het 1-kilometergebied nog 2 andere bedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen 14 andere pluimveebedrijven die worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometer zone, waar het vervoersverbod geldt, liggen 215 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod levend pluimvee

Omdat het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt, geldt ook een vervoersverbod voor levend pluimvee in de regio (10). Hierop geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht.

Deskundigengroep

In de afgelopen dagen zijn in korte tijd 4 verschillende bedrijven besmet bevonden met vogelgriep. De deskundigengroep dierziekten komt op korte termijn met een duiding van de huidige situatie. Daarnaast bekijkt het ministerie van LNV welke mogelijke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden om het risico op insleep verder terug te brengen.

Beheer
WP Admin