<em>Foto: Bart Nijs</em> AlgemeenNieuws

Brabant start grootschalige toezichtsactie veehouderij

Brabantse boeren worden intensiever in de gaten gehouden door de provincie. Dat heeft het provinciebestuur besloten. Alle veehouders worden de komende 4 jaar tenminste één keer uitgebreid gecontroleerd. Extra aandacht is er voor luchtwassers, asbestdaken en stoppende bedrijven.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het plan opgevat om het toezicht op de naleving van het omgevingsrecht door veehouderijen te intensiveren en te verbeteren. Het plan houdt in dat alle veehouderijen voor 2020 tenminste één keer – en zo nodig vaker – op alle aspecten worden gecontroleerd.

Intensivering controles

Provinciale Staten (PS) moet voor 15 april beslissen of geld voor dit project kan worden vrijgemaakt. Het provinciebestuur heeft met het plan uitvoering aan de wens van PS om een de toezicht op veehouderijen te verscherpen. GS willen samen met gemeenten, het landbouwbedrijfsleven en de omgevingsdiensten een plan van aanpak maken. Milieugedeputeerde Johan van den Hout ligt het plan toe: “We willen er op deze manier ook voor zorgen dat boeren die hun zaken op orde hebben geen economisch nadeel ondervinden van de free-riders die zich niet aan de regels houden.”

De intensivering van controles moet er toe bijdragen dat veehouderijen luchtwassers gebruiken als ze daartoe verplicht zijn, dat in kaart wordt gebracht waar asbestdaken zijn en dat ‘achterblijvers’ er toe worden aangezet om milieumaatregelen te nemen. Verder zal worden gecontroleerd op de naleving van de ‘stoppersregeling’ en op het nakomen van verplichtingen in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij.

Samenwerking met gemeenten

De provincie zoekt voor deze omvangrijke operatie een nauwe samenwerking met de Brabantse gemeenten. GS zijn bereid de kosten van de toezichtsoperatie op zich te nemen. Dat is €1,3 miljoen voor de periode 2016-2019. Deelnemende gemeenten wordt gevraagd het huidig toezichts- en handhavingsinzet tot 2020 voort te zetten.

Beheer
WP Admin