Boeren zijn iets positiever over de toekomst - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Boeren zijn iets positiever over de toekomst

Boeren kijken met meer vertrouwen naar de toekomst, dat blijkt uit de nieuwste Agro Vertrouwensindex over het derde kwartaal 2016.

Ten opzichte van het tweede kwartaal is het vertrouwen gestegen. Wel is het nog lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De stemming over de huidige bedrijfssituatie is nagenoeg onveranderd, de verwachte toekomstige situatie steeg licht met vier punten. Alleen voor boeren die actief zijn in de pluimveehouderij en opengrondstuinbouw geldt dit niet; zij geven aan positiever gestemd te zijn over de huidige situatie, en ze beoordelen de bedrijfssituatie voor over twee tot drie jaar wat lager dan het vorige kwartaal.

Melkveesector optimistischer

De stemming over de huidige situatie en de verwachte toekomstige situatie, bepalen samen de Agro Vertrouwensindex. De melkveehouderij vertoont sinds eind vorig jaar een stijgende lijn als het gaat om de toekomstverwachting. Over de huidige situatie zijn ze na een duidelijke daling weer iets optimistischer. Toch zijn er nog wel meer ondernemers negatief dan positief over hun huidige situatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste enquêtes zijn ingevuld voor bekend werd dat de invoering van het fosfaatstelsel wordt uitgesteld. (http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/10/Invoering-fosfaatrechten-jaar-uitgesteld-2896686W/)

Melkveehouders en varkenshouders zitten krap

13% van de totale land- en tuinbouwbedrijven schat in dat hun huidige liquiditeitspositie zeer krap is, en 6% van alle bedrijven geeft aan dat ze deze zeer ruim inschatten. Vooral boeren die actief zijn in de melkveehouderij en de varkenshouderij geven aan krap tot zeer krap te zitten. In de glastuinbouwsector geeft 36% van de ondernemers aan ruim in de liquiditeitsmiddelen te zitten. Daarachter volgen de pluimveehouders met 35%.

Beheer
WP Admin