Tot op heden hebben 489 bedrijven zich aangemeld voor de plusregeling, terwijl 506 andere bedrijven interesse toonden in de reguliere LBV-regeling. - Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Boeren krijgen meer tijd voor plus-uitkoopregeling

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij voor ‘piekbelasters’ (LBV-plus) wordt verlengd tot eind dit jaar. Het ministerie wil boeren dichtbij natuur en relatief veel depositie langer de tijd geven om na te denken over stoppen.

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij voor ‘piekbelasters’ (LBV-Plus) krijgt een verlenging tot eind dit jaar. Deze beslissing van het ministerie geeft boeren nabij natuur, met relatief veel depositie, meer tijd om te overwegen te stoppen. Minister Van der Wal zal deze verlenging voor de plus-uitkoopregeling binnenkort officieel aankondigen. Sinds juli 2023 is de regeling actief. Oorspronkelijk zou deze in april van dit jaar sluiten. Echter, dit wordt nu uitgesteld tot eind van het jaar. Zo krijgen boeren meer gelegenheid om deelname aan de plus-uitkoopregeling te overwegen.

Uitkoopregeling voor ‘aanpak piekbelasting’

De LBV-Plus regeling is een onderdeel van de ‘aanpak piekbelasting’. Ongeveer 3.000 bedrijven met aanzienlijke stikstofneerslag op gevoelige natuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Binnen deze aanpak vallen meerdere regelingen. Deze zijn bedoeld om het bedrijf te verplaatsen, te extensiveren, of de ammoniakuitstoot te verminderen door (technische) innovatie. Politiek en boeren hadden de wens geuit dat alle regelingen gelijktijdig open zouden zijn. Dit maakt het mogelijk alle opties goed af te wegen. Echter, de meeste van deze regelingen zijn nog in ontwikkeling. Er is een verwachting dat een extensiveringsregeling in mei mogelijk opengaat. In de oorspronkelijke planning zou de LBV-Plus dan al gesloten zijn. Nu wordt de regeling verlengd om deze mogelijkheid te bieden aan de 3.000 ondernemers.

Bijna 500 bedrijven kiezen voor plus-uitkoopregeling

Tot nu toe hebben 489 bedrijven een aanvraag voor de plusregeling ingediend. Daarnaast hebben 506 anderen interesse getoond in de ‘gewone’ LBV-regeling. Deze richt zich op 10.000 bedrijven nabij gevoelige natuur. De LBV-regeling is echter al gesloten. In totaal tonen nu 1.254 bedrijven interesse in een dergelijke regeling. Sommige bedrijven laten bij hun aanvraag open voor welke van de twee regelingen ze kiezen. Het budget voor beide regelingen is met € 1,5 miljard verhoogd. Dit kondigde minister Van der Wal voor kerst aan. Deze verhoging komt door de grote belangstelling voor de vrijwillige beëindigingsvergoedingen. Voor beide regelingen was al € 1,475 miljard gereserveerd. Met de extra middelen stijgt het totale budget voor de stoppersregelingen naar € 2,925 miljard.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Lydia van Rooijen schrijft: “Ongeveer 3.000 bedrijven met aanzienlijke stikstofneerslag op gevoelige natuur kunnen hiervoor in aanmerking komen.”
    Maar ze bedoelt waarschijnlijk: “Ongeveer 3.000 bedrijven, met marginale emissie ten opzichte van de totale stikstofconcentratie in de lucht over Nederland, komen in aanmerking voor een regeling die niets oplevert voor gevoelige natuur.”

    Als je dat bedoelt Lydia schrijf het dan ook gewoon zo op.

Beheer
WP Admin