Legkippen op strooisel (archiefbeeld). - Foto: Ruud Ploeg PluimveeNieuws

Blijf strooisel verwijderen uit met fipronil besmette stal

Pluimveehouders moeten tussentijds strooisel blijven verwijderen uit met fipronil besmette stallen, ook wanneer het bedrijf door de NVWA weer is vrijgegeven. Dit adviseert het Fipronil Meldpunt.

Het risico bestaat namelijk dat bij een andere monstername bij de eierhandelaar of in de winkel de uitslag toch boven de 0,005 uitkomt. Om dat risico te verkleinen blijft het van belang de daling van het fipronilgehalte in de eieren te versnellen. Kippen kunnen achtergebleven fipronil opnemen en scheiden dat vervolgens weer uit via eieren en mest. Met het pikken in het strooisel wordt de besmettingscirkel in stand gehouden. Tussentijds verwijderen van strooisel en mest onderbreekt die cirkel.

Herbevolking

Ook bij herbevolking van stallen kan het, afhankelijk van stalbemonsteringsuitslagen na reiniging, zinvol zijn om strooisel en mest nog enkele keren tussentijds te verwijderen.

Beheer
WP Admin