<em>Foto: Hans Banus</em> AlgemeenNieuws

BiQ neemt Biogas Nistelrode over

BiQ Group Energy, een onderdeel van BiQ Group N.V. (‘BIQ’) neemt de activiteiten van BioGas Nistelrode over en versterkt daarmee haar ambitie om meerdere biotechparken in Nederland te realiseren.

Door de overname verkrijgt BiQ de rechten om biomassa te vergisten naar biogas, waarmee elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Hiermee voorziet BiQ ruim 4.000 huishoudens van elektriciteit.

Op termijn wenst BiQ de installatie verder uit te breiden, zodat de productie kan worden verhoogd en er groen gas via het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Deze markt voor groen gasproductie zal de komende jaren met 15 tot 20% stijgen.

‘7 bruikbare grondstoffen uit mest halen’

“Naast de productie van duurzame energie, lost BiQ het mestprobleem op. Het merendeel van wat er wordt vergist bestaat uit dierlijke mest. In combinatie met onze oplossingen zijn wij in staat om 7 bruikbare grondstoffen uit runder- en varkensmest te halen”, aldus van Steenbergen, bestuurder van BiQ Group.

Beheer
WP Admin