AlgemeenNieuws

Bijna 23.000 knaagdierbestrijders

Ede – Het bestrijden van muizen en ratten met professioneel gif mag vanaf 1 juli alleen gedaan worden door iemand met een diploma.

Inmiddels hebben bijna 23.000 personen het vakbekwaamheidsbewijs ‘knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf’ (KBA) op zak. Dit zegt Bureau Erkenningen, verantwoordelijk voor de uitgifte van de bewijzen.

Spuitlicentie

Wie zelf knaagdieren met gif op zijn eigen erf wil bestrijden, moet beschikken over het vakbekwaamheidsbewijs KBA. Om dat te krijgen zijn er twee mogelijkheden. Wie al een geldig spuitlicentie heeft, kan volstaan met het volgen van een kennisbijeenkomst van drie uur over knaagdierbestrijding. Nadien krijgt de deelnemer een nieuw bewijs thuisgestuurd. Deze bijeenkomst is inmiddels door 22.000 personen gevolgd. Dit is bijna een derde van de 74.000 personen die nu een spuitlicentie heeft. Iemand met een spuitlicentie hoeft geen cursus te volgen, omdat diegene al op de hoogte is van het gevaar van gevaarlijke stoffen en hoe daarmee om te gaan.

Wie geen spuitlicentie heeft, maar wel ratten en muizen wil bestrijden met gif op zijn eigen erf, moet een examen afleggen en kan hiervoor cursussen volgen. Wie slaagt, ontvangt het bewijs KBA.  Inmiddels hebben zo’n 750 personen het examen gehaald, aldus Bureau Erkenningen.

Verbod gebruik rodenticiden

De reden dat agrariërs zich moeten opleiden tot een professionele gebruiker van rattengif is dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) per 1 juli 2014 een verbod heeft ingesteld op buitengebruik van zogenoemde rodenticiden met anti-coagulantia (gif op basis van anti-stollingsmiddelen). Dergelijk giftig lokaas vormt ook een gevaar voor andere roofdieren en -vogels. Alleen opgeleide professionele gebruikers mochten sindsdien plaagdieren bestrijden met dit middel. Boeren kregen een jaar vrijstelling, maar moeten dus vanaf juli dit jaar wel beschikken over een KBA.

Boerderij ging vorig jaar op pad met Peter Matter. Deze ongediertebestrijder laat zien hoe hij te werk gaat en vertelt over de aangepaste wet- en regelgeving.

Tip: Online cursus voor het behalen van uw vakbekwaamheidsbewijs.

Beheer
WP Admin