Foto: Ton Kastermans AlgemeenNieuws

Bijeenkomsten en inschrijven mestverwerking Twence

LTO Noord organiseert samen met afvalverwerker Twence informatiebijeenkomsten over de nieuwe mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen.

De informatiebijeenkomsten in Twente zijn op 27 en 28 januari en op 2 en 4 februari. Tijdens de bijeenkomsten zal Twence een nadere toelichting geven over zijn plannen voor een grootschalige en duurzame oplossing voor een deel van het het mestoverschot in Oost-Nederland.

Hiervoor zal op de locatie van Twence in Zenderen (tussen Borne en Almelo) een installatie gebouwd worden voor het verwerken van 250.000 ton mest per jaar. Deze mest wordt omgezet in schoon water, duurzame energie en nieuwe grondstoffen.

Bijdragen aan positief imago sector

Hiermee wil Twence samen met varkenshouders en rundveehouders een invulling geven aan de verwerkingsplicht waar ondernemers mee te maken hebben. Door een verwerkingsovereenkomst af te sluiten kunnen de ondernemers zich volgens LTO Noord en Twence verzekeren van langjarige verantwoorde verwerking van de afgesproken hoeveelheid mest tegen een concurrerend tarief. Dat kan volgens de organisaties bijdragen aan het positieve imago van de sector.

Intekenen voor mestverwerking

Op de bijeenkomsten van LTO Noord en Twence zijn ook intermediairs aanwezig waarbij de ondernemers kunnen intekenen voor mestverwerking. De bijeenkomsten worden gehouden op:

•             27 januari, 20.00 uur, Ensink, Lemselosestraat 4, 7595 MN, Weerselo

•             28 januari, 20.00 uur, Het wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20,7554 PV Beckum in Hengelo

•             2 februari: 13.00 uur, De Poppe, Holterweg 23, 7475 AT Markelo

•             4 februari: 13.00 uur, Fam. Zandman, Marsdijk 4, 7736 PL Beerze

Beheer
WP Admin