Bieten wat later dan gemiddeld. Foto: APA Foto AkkerbouwNieuws

Bieten wat later dan gemiddeld

De stand van de suikerbieten loopt enkele dagen achter op de het langjarig gemiddelde. Verwerker Suiker Unie berekent aan de hand van groeimodellen een groeipuntsdatum van 20 juni.

Dat is drie dagen láter dan het tienjarig gemiddelde, maar drie dagen vroeger dan vorig jaar. Het verschil met de voorgaande vijf jaar is vijf dagen.

De groeipuntsdatum is het aan de hand van een groeimodel ontwikkeld moment, waarop suikerbieten gemiddeld 4% suiker bevatten. Het is een goede maat voor hoe de groeiomstandigheden in het eerste gedeelte van het seizoen zijn geweest. Tot aan die datum is de temperatuur belangrijk. Daarna, het veld is dan bedekt, is het de hoeveelheid straling die telt.

Actuele schatting van aantal te verwerken bieten

“Het is nu iets beter dan vorig jaar”, zegt Arno Huijsmans van de agrarische dienst van Suiker Unie. “Toen zorgde koude en droogte voor een achterstand van een week op het langjarig gemiddelde.” Met het groeimodel kan Suiker Unie gedurende het groeiseizoen steeds een actuele schatting maken van het aantal te verwerken bieten in de campagne. “Met een marge van 10% weten we wat er komt”, zegt Huijsmans.
De gemiddelde zaaidatum voor de suikerbieten lag dit jaar op 10 april.