Foto: Roel Dijkstra AkkerbouwNieuws

Bieten dit voorjaar later gezaaid dan normaal

De bieten zijn dit jaar later gezaaid dan normaal.

Volgens Suiker Unie komt de gemiddelde zaaidatum op 7 april. Dat is 2 dagen later dan het 5-jarig gemiddelde. De opkomst is zeer wisselend. Plantjes zijn verloren gegaan door insectenvraat of door uitdroging. Op verschillende percelen worden de bieten daarom beregend. In het zuidwesten zijn enkele percelen overgezaaid vanwege korstvorming.

Regen in maart

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie, schrijft de latere zaaidatum toe aan de regen in maart. “In februari was het over het algemeen mooi weer. Begin maart zijn de eerste bieten gezaaid. Maar door regen lag het zaaien stil tot de laatste week van maart. Daarna kon ongestoord verder worden gezaaid omdat het droog bleef.”

Extra risico door vroeg zaaien

Vroeg zaaien gaf dit voorjaar extra risico omdat er geen neonicotinoïden meer in de zaadcoating zitten die insecten bestrijden. Sikken: “Bij later zaaien kiemt het zaad sneller en groeien de plantjes sneller door de kwetsbare beginfase.”

Beheer
WP Admin