<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Bestrijding wilde zwijnen: nog geen akkoord

De overheid en de varkenssector hebben nog geen akkoord kunnen bereiken over de bestrijding van wilde zwijnen in het kader van dierziektepreventie.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts en VVD-Kamerlid Helma Lodders vroegen staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) naar de afspraken die de sector met de overheid zou maken over populatiebeheer van wilde zwijnen. In het convenant diergezondheidsfonds dat vorig jaar in april is gesloten, is afgesproken dat binnen zes maanden na ondertekening van het convenant een plan van aanpak zou worden gemaakt om de risico’s voor introductie en verspreiding van besmettelijke dierziekten door wilde zwijnen te minimaliseren. In dit plan zou worden uitgegaan van een nulstand van wilde zwijnen.

Van Dam in gesprek met POV

Als er geen plan van aanpak zou liggen, zou het bedrag van ruim €53 miljoen, dat wordt gereserveerd voor bestrijding van dierziekten in het diergezondheidsfonds, mogelijk worden herzien.

Van Dam zegt dat hij in gesprek is met de Producenten Organisatie Varkens (POV) en dat ze er nog niet uit zijn. Ook voegt hij eraan toe dat een nulstand van wilde zwijnen in zijn optiek niet per se nodig is. Provincies zijn verantwoordelijk voor het populatiebeheer van wilde zwijnen. “Zij nemen ook diergezondheid mee in hun besluitvoering”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin