Beste Gewasbeschermer 2015: feestje voor de plantenteler AlgemeenOpinie

Beste Gewasbeschermer 2015: feestje voor de plantenteler

Nederlandse telers zitten op hoog niveau in hun zorg voor gezonde planten. De wedstrijd Beste Gewasbeschermer toont hoe zorgvuldig telers hun gewas beschermen.

De Nederlandse plantenteler werkt zeer geraffineerd. Hij zit op hoog niveau in zijn zorg voor gezonde planten. Dat is nodig om gewassen gezond en winstgevend te houden. De zorgvuldigheid minimaliseert ook de druk op de omgeving, wat weer bijdraagt aan het goede imago. En zo draagt een doordachte gewasbescherming weer bij aan het behoud op de langere termijn van de chemische component ervan.

Boerderij zoekt meest zorgvuldige gewasbeschermer

Voor Beste Gewasbeschermer 2015 toetst Boerderij kennis van gewasbescherming en wat daar in brede zin bij komt kijken. Let op: de Beste Gewasbeschermer is niet de beste landbouwspuiter. Zolang reële oogstdoelen niet in gevaar komen is niet spuiten beter dan wel. Bouwplan- en rassenkeuze zijn belangrijk, net als hanteren van schadedrempels en waarderen van wat natuurlijke vijanden van plaaginsecten al doen. In graan met akkerranden worden op dit vlak stappen gezet.

Nederlandse teler werkt secuur met gewasbeschermingsmiddelen

Goede gewasbescherming geeft een goed saldo én vermindert de milieubelasting. De wedstrijd toetst kennis en scherpt die aan.

Maar er komt wat extra’s bij. De wedstrijd maakt naar buiten zichtbaar hoe secuur de Nederlandse plantenteler al met gewasbescherming omgaat. Het is belangrijk dat dát op tafel komt.

Burger moet weten dat boer niet knoeit met middelen

De publieke opinie is namelijk aan het kantelen. Discussies beïnvloeden wat burgers en politici vinden: grondontsmetting met metam-natrium, hormoonverstoring door middelen, neonicotinoïden en bijensterfte, antibioticaresistentie door azolen, de zorgen van omwonenden van intensief bespoten leliepercelen. Hoe nodig deze discussies ook zijn, een onterecht neveneffect zou een beeld kunnen zijn dat boeren en tuinders maar wat aan rommelen.

Moderne landbouw en gezonde teelt horen bij elkaar

Zo heeft de kenniswedstrijd ook een algemeen belang: hij laat zien dat we in een tijd leven waarin hightech, moderne landbouw en gezonde teelt bij elkaar horen. Beste Gewasbeschermer 2015 is daardoor een feestje.

Beheer
WP Admin