Na zes maanden mag in België pluimvee weer naar buiten. - Foto: Michel Velderman PluimveeNieuws

België trekt ophokplicht in

De ophokplicht in België is vanaf zaterdag niet langer van kracht. Vanaf dan is het niet langer verplicht om pluimvee op te hokken of af te schermen, hoewel het vogelgriepvirus endemisch aanwezig blijft in België. De ophokplicht werd op 15 november 2021 ingesteld, als één van de maatregelen in kader van het verhoogd risico voor vogelgriep.

Ondanks het blijvende risico op besmetting voor pluimvee en hobbypluimvee, is dit risico wel minder dan in de afgelopen maanden. Daarom acht minister Clarinval het nuttig om op advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de maatregelen aan te passen die hij op 15 november 2021 had ingesteld door het afkondigen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het niet meer te doen om hobbypluimvee en dieren bestemd voor buiten lopen blijvend op te hokken.

Vanaf zaterdag 14 mei gelden de volgende aanpassingen:

  • De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.

  • Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.

  • Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft wel verplicht.

  • De huidige regeling omtrent het uitladen van slachtpluimvee blijft eveneens behouden. Wel wordt de uitlaadperiode verlengd tot tien dagen.

De periode van verhoogd risico zelf wordt wegens de blijvende vogelgriepdreiging niet opgeheven, enkel de maatregelen worden aangepast. Professioneel gehouden pluimvee moet sowieso het gehele jaar door binnen of afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden. Evenzeer als het afschermen van professioneel gehouden pluimvee in de hoogrisicogebieden voor vogelgriep, de zogenoemde gevoelige natuurgebieden, altijd verplicht is, los van enige periode van verhoogd risico.

Gezien het blijvende risico voor vogelgriep, roept FAVV iedereen op om waakzaam te blijven.

Beheer
WP Admin